Централна лаборатория
052 / 647 337

Уважаеми пациенти,

Лаборекспрес е одобрен по европейска програма за регионално развитие раздел оперативна програма: Иновации и конкурентноспособност

Проект  BG16RFOP002-2.073-3530-C01, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Untitled

 

Уважаеми пациенти,

СМДЛ Лаборекспрес 2000 Ви уведомява, че е в списъка на лицензираните от МЗ лаборатории за диагностика на SARS-CoV-2 .

В лабораторията са налични всички изследвания за заболяването - PCR SARS-CoV-изследване за антитела 30 минутен антигенен тест от носогърлен секрет.

Регистратурата работеща приоритетно с пациенти за тези изследвания се намира на ул.Брегалница 4. Работно време от 7:00-14:00 ч. 

Резултатите излизат в рамките на деня според периода на приемане на пробите. 

При желание за спешни тестове, попитайте на място на регистратурата !

Всеки пациент е длъжен да попълни лично информирано съгласие.При необходимост от сертификат за други страни, лабораторията издава такъв  след изработване на изследването. Сертификатите са  на български и английски език . Сертификати не се изпращат по поща, куриер, социални мрежи !

Към наредбата

Уважаеми пациенти,

От 15/07/2020 г в Лаборекспрес 2000 PCR тестове за диагностика на SARS-CoV-2  ще бъдат изработвани в рамките на деня на цена 95 лв.Към теста за повече информация.

Екипът на лабораторията ще  прави всичко възможно пациентите да получават своевременно резултати като ще се съблюдава реда на постъпване на материала в лабораторията. За проби постъпили след 14:00 ч, информация за срока на изработване  ще получавате при регистриране.

Регистратурата работеща приоритетно с пациенти за Covid-19 продължава да бъде ул.Брегалница 4. При желание от страна на пациентите могат да бъдат заявени всякакви други изследвания предлагани от Лаборекспрес 2000.

При желание от Ваша страна за услугата Експресен PCR SARS-CoV-2,  попитайте на регистратура за времето на издаване на резултата.

 

Уважаеми пациенти,

Ние от Лаборекспрес 2000 продължаваме да сме верни на годините , в които се опитваме да осигурим качествена диагностика в гр.Варна. Целият ни екип  работи неуморно и  предлага следните PCR изследвания за COVID-19 от носогърлен/орофарингеален  секрет :

Личната здравна книжка е документ, удостоверяващ че притежателят е с нужните изследвания за постъпване на работа.

Изследванията, които осъществяваме в Лаборекспрес 2000 и  се вписват в книжката, са следните:

  1. Бактериологично изследване за носителство на шигели, салмонели, ентеропатогенни Ешерихия коли и коремнотифно носителство; фецес диагностика
  2. Изследвания за чревни хелминти и протозои  Не забравяйте, че трябва да направите също:
  3. преглед от общопрактикуващ лекар (ОПЛ) или от лекар специалист по вътрешни болести от лечебно заведение за извънболнична помощ за работещите в детски ясли и детски заведения;
  4. провеждане на туберкулинов кожен тест на Манту – за тези, които ще работят в детски заведения.
  5. трябва да посети  Регионалния здравен инспекторат (по настоящ адрес) за заверка с лична карта                                                                                                                     На кого е нужна здравна книжка ? работещи в детските заведения, специализираните институции за възрастни;водоснабдителните съоръжения и обекти – помпени и пречиствателни станции, резервоари, хлораторни, водопроводни мрежи (отнася се за лицата, които при ремонтни и аварийни дейности имат пряк контакт с питейната вода) и санитарно-охранителни зони на водоизточниците предприятията, които произвеждат и/или търгуват с храни ;бръснарските, фризьорските и козметичните салони

 

Нашите лаборатории

Централна лаборатория:

9000 Варна,
ул. "Ген. Столипин" 18

Понеделник - Петък: 07:30 - 18:30

Събота: 08:00 - 12:00

052 / 647 337

Микробиология и манипулационна:

гр. Варна,
ул. "Илинден" 1
МК Хелиос, ет. 1, каб. 1

Понеделник - Петък: 07:30 - 18:00

Събота: 08:00 - 12:00

052 / 647 227

Манипулационна:

гр. Варна,
кв. "Аспарухово",
ул. "Кирил и Методий" 53

Понеделник - Петък: 07:30 - 17:30

052 / 373 353

Манипулационна:

гр. Варна,
ул. "Хр. Смирненски" 3,
ВМ болница, ет. 2, каб. 25

Понеделник, Сряда и Петък: 07:30 - 13:30 

Вторник и Четвъртък: 07:30 - 17:00

Манипулационна за КОВИД19:

гр. Варна,
ул. "Брегалница" 4,

Понеделник - Петък: 07:00 - 18:00

Събота: 7:30 - 16:00

Неделя: 7:30 - 14:30

0878 / 220 490

Последвайте ни

Untitled