Редовно всеки човек трябва да изследва определени физиологични показатели и параметри. При хората с хронични  заболявания се  изисква редовно проследяване и контрол.

Препоръчителни изследвания:

1. ПКК с диференциално броене + CRP /CУE

2. Глюкоза

3. Липиден профил

4. Изследвания при жените- цитонамазка, TSH, микробиология на влагалищен секрет, изследване на урина

5. Изследвания при мъжете - след 50-годишна възраст да се изследва скринингово PSA (простатен специфичен антиген), изследване на урина

6. Хепатит B и C, ХИВ,  чернодробни ензими ASAT, ALAT  и ГГТ

7. Полово-предавани болести- при смяна на половия партньор, или планиране на бременност, при оплаквания  – ХИВ, сифилис, хламидия, HPV (човешки папилома вирус), хепатит B и C, гонорея и др.

В СМДЛ Лаборекспрес  се предлагат пакети  за полово-предавани болести. Много от тези инфекции протичат хронично и безсимптомно. Нелекувани  водят до стерилитет или усложнена бременност.

8. Бъбречен скрининг- серумен креатинин, урея, пикочна киселина и уринен седимент, албумин

9. Изследвания за предразположения към тромбози, ревматоидни заболявания, Сърдечно-съдови заболявания  и др.

10. Изследвайте се,защото ранното установяване на патологии дава възможност да живеете максимално дълго без усложнения и с нормално качество на живот.