Central Laboratory
052 / 647 337

Choose a language:

Направете своевременно здравни книжки при нас !

Какво е необходимо? 

- контейнер с фекална маса на пациента

- стъкло ( скоч-лента), взето от аптека или лабораторията 

 

Follow us