Централна лаборатория
052 / 647 337

Изберете език:

140.00 лв

Обща информация:

Методът е базиран на директна детекция на мед в урина чрез атомна спектрофотометрична абсорбция. Изследването притежава акуратност, чувствителност и специфичност и е златен стандарт в диагностиката. Изработва се в Германия.
Останалите методи на детекция на мед в урина (колориметричен) са ненадежни и подвеждащи. Лаборекспрес 2000 предлага на своите пациенти най-добрата диагностика.
Хиперкуприурия има при заболявания като болест на Wilson, хемохроматоза, билиарна цироза, тиреотоксикоза, инфекции и онкологични заболявания (вкл.левкемия).
Ниски нива се установяват при недохранване, хипопротеинемия, малабсорбция и нефротичен синдром. Прекомерната употреба на препарати съдържащи метали (Zn) също влияе на абсорбцията на Cu в гастро-интестиналния тракт.
Изследването допълва изследването на серумна концентрация на мед и церулоплазмин.

Пробовземане:


24 часова урина, съдът да се съхранява на 2-8 °C(хладилник) през цялото време
Събира се в стерилен сух, добре измит контейнер(по-голяма вместимост). Първата сутрешна урина се изхвърля,пациентът отбелязва часа в който ще започне 24 часово замерване.Събират се следващите урини в същия съд до сутринта .Събирането приключва в часа , в който е започнало изследването. След това урината се размесва добре и количество от 20 мл се донася в контейнер в лабораторията. Моля, съобщете за цялото количество(мл) в диуреза.

Ключови думи:


Мед, cooper, urine

Нашите лаборатории

Централна лаборатория:

Central register and manipulation office :

9000 Варна,
ул. "Ген. Столипин" 18

Понеделник - Петък: 07:30 - 18:00

Monday-Friday 7:30 am- 6:00 pm

Събота: 08:00 - 12:00

Saturday 8:00 am- 12 pm

052 / 647 337

Микробиология и манипулационна:

Register microbiology and manipulation office :

гр. Варна,
ул. "Илинден" 1
МК Хелиос, ет. 1, каб. 1

Понеделник - Петък: 07:30 - 18:00

Monday-Friday 7:00 am- 6:00 pm

Събота: 08:00 - 12:00

Saturday 8:00 am - 12 :00 pm

052 / 647 227

Манипулационна:

гр. Варна,
кв. "Аспарухово",
ул. "Кирил и Методий" 53

Понеделник - Петък: 07:30 - 17:30

Monday-Friday 7:30 am- 5:30 pm

052 / 373 353

Манипулационна:

Register and manipulation office:

гр. Варна
ул. "Хр. Смирненски" 3,
ВМ болница, ет. 2, каб. 25

Понеделник, Сряда и Петък: 07:30 - 13:30 

Monday, Wednesday, Friday 7:30 am-1:30 pm

Вторник и Четвъртък: 07:30 - 17:00

Tuesday and Thursday 7:30 am- 5:30 pm

Манипулационна :

Register and manipulation office :

гр. Варна,
ул. "Брегалница" 4,

0878 / 220 490

Понеделник - Петък: 07:00 - 17:30

Monday-Friday 7:00 am- 5:30 pm

Събота/Неделя: 7:30 - 12:30

Saturday/Sunday 7:30 am - 12:30 pm

Манипулационна:

Register and manipulation office:

гр. Варна
ул. "Никола Вапцаров " 5

Търговски център Чайка

Понеделник - Петък: 08:00 - 17:00

Monday-Friday 8:00 am-5:00 pm

Събота /Неделя : почивни дни

Последвайте ни

Untitled