Централна лаборатория
052 / 647 337

Изберете език:

38.00 лв

Обща информация: 

Тестът определя нивото на Цистатин С ( Cystatin C ) в кръвта. Това е относително малък протеин, продуциран от всички съдържащи ядро клетки. Съдържа се в повечето телесни течности, включително кръвта,филтрира се през бъбреците и се отделя непроменен. 

Цистатин С се филтрира през бъбречните гломерули, това са малки кръвоносни съдове, които позволяват на водата, разтворими вещества и отпадни продукти да минат през стените им . От тази филтрирана течност, бъбреците реабсорбират цистатин С, глюкоза и други вещества. Останалата отпадна течност отива в пикочния мехур и се отделя чрез урината. Нарушението в бъбречната функция променя нивото на гломерулна филтрация и увеличава цистатин С.  Други тестове,които се отнасят до бъбречната функция и се променят са креатинин и урея.Тази промяна се дължи на невъзможността на бъбреците да филтрират, причинявайки акумулирането на тези вещества в кръвта. Съответно подобрението на бъбречната функция ще доведе до намаляване на стойностите. Цистатин С е нов и много надежден метод за оценка и контрол на бъбречната функция.
Един от най-разпространените тестове за бъбречна функция –креатинина е продукт от мускулния метаболизъм и се влияе от мускулната маса (респективно пол, възраст), раса, диетичен режим (спортисти).
Цистатин С се изследва при преценка от лекуващият лекар, ако резултатите от другите тестове (креатинин, кретининов клирънс, урея) са неубедителни. Особено полезен може да бъде при възрастни пациенти и новородени, при които оценката на бъбречната функция често е затруднена.
Все пак трябва да се има предвид, че някои състояния могат да повлияят на стойностите на Цистатин С: високи нива на С-реактивен протеин, употреба на кортикостероиди, онкологични заболявания, хиперхомоцистеинемия, СПИН, някои ревматологични заболявания.

За разлика от креатинина, Цистатин С може да се измерва само в кръвта и няма установени нива в урина. При хоспитализирани пациенти се наблюдава по-бързото намаляване на стойностите му с подобрение на бъбречната функция, отколкото стойностите на креатинина, които спадат много по-бавно.

Пробоземане:

Венозна кръв, сутрин на гладно


Ключови думи:


Цистатин С ( Cystatin C ), бъбречна функция

Нашите лаборатории

Централна лаборатория:

Central register and manipulation office :

9000 Варна,
ул. "Ген. Столипин" 18

Понеделник - Петък: 07:30 - 18:00

Monday-Friday 7:30 am- 6:00 pm

Събота: 08:00 - 12:00

Saturday 8:00 am- 12 pm

052 / 647 337

Микробиология и манипулационна:

Register microbiology and manipulation office :

гр. Варна,
ул. "Илинден" 1
МК Хелиос, ет. 1, каб. 1

Понеделник - Петък: 07:30 - 18:00

Monday-Friday 7:00 am- 6:00 pm

Събота: 08:00 - 12:00

Saturday 8:00 am - 12 :00 pm

052 / 647 227

Манипулационна:

гр. Варна,
кв. "Аспарухово",
ул. "Кирил и Методий" 53

Понеделник - Петък: 07:30 - 17:30

Monday-Friday 7:30 am- 5:30 pm

052 / 373 353

Манипулационна:

Register and manipulation office:

гр. Варна
ул. "Хр. Смирненски" 3,
ВМ болница, ет. 2, каб. 25

Понеделник, Сряда и Петък: 07:30 - 13:30 

Monday, Wednesday, Friday 7:30 am-1:30 pm

Вторник и Четвъртък: 07:30 - 17:00

Tuesday and Thursday 7:30 am- 5:30 pm

Манипулационна :

Register and manipulation office :

гр. Варна,
ул. "Брегалница" 4,

0878 / 220 490

Понеделник - Петък: 07:00 - 17:30

Monday-Friday 7:00 am- 5:30 pm

Събота/Неделя: 7:30 - 12:30

Saturday/Sunday 7:30 am - 12:30 pm

Манипулационна:

Register and manipulation office:

гр. Варна
ул. "Никола Вапцаров " 5

Търговски център Чайка

Понеделник - Петък: 08:00 - 17:00

Monday-Friday 8:00 am-5:00 pm

Събота /Неделя : почивни дни

Последвайте ни

Untitled