Централна лаборатория
052 / 647 337

Изберете език:

17.00 лв

Обща информация:

Стойностите на маркера могат да подпомогнат диагностиката при медуларен карцином на щитовидна жлеза.
Той произхожда от произвеждащите калцитонин C–клетки, които са разпределени в цялата щитовидна жлеза. Медуларният карцином може бързо да метастазира в лимфните възли на шията и в горната част на гръдния кош. Разсейки по кръвен път се развиват в белите дробове, черния дроб и костите.

Бенигнени състояния , при които се повишава СЕА:

  • тютюнопушене
  • инфекции
  • панкреатит
  • цироза
  • пациенти на химиотерапия и лъчелечение поради завишения клетъчно-туморен разпад


Препоръчително е изследването на туморни маркери да се осъществява в една и съща лаборатория, за да се проследява динамиката на стойностите на маркера.


Всички измервани сега туморни маркери, говорят за наличие на тумор, ако надхвърлят определени прагови нива, т. е. всички туморни маркери постъпват в телесните течности и при нетуморни заболявания /в съответно по-ниски концентрации/.

Туморните маркери в повечето случаи са подходящи за проследяване след проведена хирургическа интервенция или в хода на друг вид терапия /в случай на тотално отстраняване на тумора и при липса на метастази следва намаляване стойностите на туморния маркер до нормалните, всяко ново повишение на стойностите му е указание за настъпил рецидив/.

Стойностите на маркера може да се повишат също при:

  • карцином на дебелото черво
  • карцином на гърдата
  • карцином на белите дробове и други.
  • овариален карцином и състоянията като ХБН
  • чернодробна недостатъчност

Пробовземане:

Венозна кръв, сутрин на гладно


Ключови думи:

CEA, карцино- ембрионален антиген 

Нашите лаборатории

Централна лаборатория:

Central register and manipulation office :

9000 Варна,
ул. "Ген. Столипин" 18

Понеделник - Петък: 07:30 - 18:00

Monday-Friday 7:30 am- 6:00 pm

Събота: 08:00 - 12:00

Saturday 8:00 am- 12 pm

052 / 647 337

Микробиология и манипулационна:

Register microbiology and manipulation office :

гр. Варна,
ул. "Илинден" 1
МК Хелиос, ет. 1, каб. 1

Понеделник - Петък: 07:30 - 18:00

Monday-Friday 7:00 am- 6:00 pm

Събота: 08:00 - 12:00

Saturday 8:00 am - 12 :00 pm

052 / 647 227

Манипулационна:

гр. Варна,
кв. "Аспарухово",
ул. "Кирил и Методий" 53

Понеделник - Петък: 07:30 - 17:30

Monday-Friday 7:30 am- 5:30 pm

052 / 373 353

Манипулационна:

Register and manipulation office:

гр. Варна
ул. "Хр. Смирненски" 3,
ВМ болница, ет. 2, каб. 25

Понеделник, Сряда и Петък: 07:30 - 13:30 

Monday, Wednesday, Friday 7:30 am-1:30 pm

Вторник и Четвъртък: 07:30 - 17:00

Tuesday and Thursday 7:30 am- 5:30 pm

Манипулационна :

Register and manipulation office :

гр. Варна,
ул. "Брегалница" 4,

0878 / 220 490

Понеделник - Петък: 07:00 - 17:30

Monday-Friday 7:00 am- 5:30 pm

Събота/Неделя: 7:30 - 12:30

Saturday/Sunday 7:30 am - 12:30 pm

Манипулационна:

Register and manipulation office:

гр. Варна
ул. "Никола Вапцаров " 5

Търговски център Чайка

Понеделник - Петък: 08:00 - 17:00

Monday-Friday 8:00 am-5:00 pm

Събота /Неделя : почивни дни

Последвайте ни

Untitled