Централна лаборатория
052 / 647 337

29.90 лв

Обща информация:


Rh системата е една от най-сложните кръвногрупови системи с над 45 различни антигени. Най-важно клинично значение има RhD антигенът, които е описан за първи път през 1940г. Над 85% от населението притежава този антиген. Тези хора се отбелязват като RhD положителни. Индивидите, които нямат RhD антиген са RhD отрицателни. Rh антигените са представени само върху червените кръвни клетки. Rh и Kell антигените се развиват рано през интраутеринния живот и са добре проявени при раждането. След кръвногруповата системата АВО, системите Rh и Kell имат изключително голямо значение при преливането на кръв и за хемолитичната болест на новороденото при несъвместимост между майката и плода.
Използваният метод се базира на принципа на аглутинацията - колонна хемаглутинационна технология. Нормалните човешки еритроцити се аглутинират в присъствието на антитела, директно насочени към антиген, съдържащ се върху еритроцитната мембрана. Определянето на Rh фенотипа и Kell антигена се извършва с моноспецифични тест-реагенти: анти-D, анти-С, анти-с, анти-Е, анти-е и анти- Kell.

Определяне на антигените от Rh-системата (CcDEe) и на Kell антигена се извършва при бременни жени; при пренатална и постнатална диагностика на хемолитична болест на новороденото при Rh несъвместимост между майката и плода; при пациенти, на които им предстоят многократни кръвопреливания, с оглед подбора на подходяща кръв за преливане, особено при деца с таласемия и хемофилия и млади жени в детеродна възраст; при други състояния, налагащи подбор на кръв за хемотрансфузия;

Пробовземане: 

Венозна кръв 

Ключови думи: 

Антигени,Rh-система (CcDEe), Kell антиген

Нашите лаборатории

Централна лаборатория:

9000 Варна,
ул. "Ген. Столипин" 18

Понеделник - Петък:
07:30 - 18:30
Събота: 08:00 - 12:00

052 / 647 337

Микробиология и манипулационна:

гр. Варна,
ул. "Илинден" 1
МК Хелиос, ет. 1, каб. 1

Понеделник - Петък:
07:30 - 18:30
Събота: 08:00 - 12:00

052 / 647 227

Манипулационна:

гр. Варна,
кв. "Аспарухово",
ул. "Кирил и Методий" 53

Понеделник - Петък:
07:30 - 18:30

052 / 373 353

Манипулационна:

гр. Варна,
ул. "Хр. Смирненски" 3,
ВМ болница, ет. 2, каб. 25

Понеделник - Петък:
07:30 - 18:30

Манипулационна за КОВИД19:

гр. Варна,
ул. "Брегалница" 4,

Понеделник - Петък:
07:00 - 17:30
Събота - Неделя:
8:00 - 16:00

0878 / 220 490

Последвайте ни

Untitled