Централна лаборатория
052 / 647 337

Изберете език:

16.00 лв

Обща информация:


Съществува серологичната разлика между еритроцитите на различните индивиди и ги класира в една от четирите групи в зависимост от наличието на А или В антигени: А, В, О или АВ.
Системата АВО и Rh антигените имат изключително голямо значение при преливането на кръв и за хемолитичната болест на новороденото при АВО и/ или Rh несъвместимост между майката и плода.

Определяне на кръвна група по "медицински индикации" се извършва при:

  • Пациенти, на които им предстои оперативна интервенция;
  • На всички бременни жени и техните съпрузи;
  • Пренатална и постнатална диагностика на Хемолитична болест на новороденото при АВО и Rh несъвместимост между майката и плода;
  • По желание на пациента;

Пробовземане:


Венозна или капилярна кръв

Ключови думи:

Кръвна група, ABO, Rh D антиген 

Нашите лаборатории

Централна лаборатория:

Central register and manipulation office :

9000 Варна,
ул. "Ген. Столипин" 18

Понеделник - Петък: 07:30 - 18:00

Monday-Friday 7:30 am- 6:00 pm

Събота: 08:00 - 12:00

Saturday 8:00 am- 12 pm

052 / 647 337

Микробиология и манипулационна:

Register microbiology and manipulation office :

гр. Варна,
ул. "Илинден" 1
МК Хелиос, ет. 1, каб. 1

Понеделник - Петък: 07:30 - 18:00

Monday-Friday 7:00 am- 6:00 pm

Събота: 08:00 - 12:00

Saturday 8:00 am - 12 :00 pm

052 / 647 227

Манипулационна:

гр. Варна,
кв. "Аспарухово",
ул. "Кирил и Методий" 53

Понеделник - Петък: 07:30 - 17:30

Monday-Friday 7:30 am- 5:30 pm

052 / 373 353

Манипулационна:

Register and manipulation office:

гр. Варна
ул. "Хр. Смирненски" 3,
ВМ болница, ет. 2, каб. 25

Понеделник, Сряда и Петък: 07:30 - 13:30 

Monday, Wednesday, Friday 7:30 am-1:30 pm

Вторник и Четвъртък: 07:30 - 17:00

Tuesday and Thursday 7:30 am- 5:30 pm

Манипулационна :

Register and manipulation office :

гр. Варна,
ул. "Брегалница" 4,

0878 / 220 490

Понеделник - Петък: 07:00 - 17:30

Monday-Friday 7:00 am- 5:30 pm

Събота/Неделя: 7:30 - 12:30

Saturday/Sunday 7:30 am - 12:30 pm

Манипулационна:

Register and manipulation office:

гр. Варна
ул. "Никола Вапцаров " 5

Търговски център Чайка

Понеделник - Петък: 08:00 - 17:00

Monday-Friday 8:00 am-5:00 pm

Събота /Неделя : почивни дни

Последвайте ни

Untitled