Централна лаборатория
052 / 647 337

Изберете език:

33.00 лв

Обща информация:


Терминът слаб D антиген (Du) се използва за индивиди, при които антигенът Rh(D) е много слабо проявен. Техните еритроцити не се аглутинират или се аглутинират много слабо от анти- Rh(D) серумите. Индивидите носители на този фенотип могат да образуват алоимунни (срещу чужди антигени) анти-D антитела при бременност и кръвопреливане спрямо липсващите епитопи в тяхната структура(Плода може да бъде RhD положителен и в този случай могат да се образуват антитела ). Съществуват две причини за наличието на слаб D фенотип:

  • Количествени различия, които се дължат на липсващи епитопи в антигенната структура на D-антигена. С поредица от моноклонални антитела е възможно идентифициране на липсващите епитопи;
  • генни интерреакции – в този случай няма генетични дефекти в антигенната структура, а е подтисната експресията на D-антигена;(вродено състояние)
  • Фенотипът Du се среща при 0.2-1% сред европейците.

Определяне на слаб D антиген се извършва при: 

  • Всички бременни жени, които притежават слаб Du антиген се определят като Rh(D) отрицателни. Те се профилактират по време на бременността и след раждането с анти-D имуноглобулин. В периода на бременността и след раждането се проследяват за наличието на антиеритроцитни антитела.
  • Кръводарители, които са Du положителни се регистрират като Rh положителни. Тяхната кръв се прелива само на Rh положителни индивиди.
  • Du положителни пациенти, които се нуждаят от кръвопреливане се регистрират като Rh(D) отрицателни и получават изогрупова Rh отрицателна кръв, за да се избегне образуването на антитела срещу липсващите епитопи в тяхната антигенна структура.


Слабият D-антиген е имуноген и може да предизвика образуването на антитела при Rh отрицателни индивиди в случаи на кръвопреливане и бременност. Ако слабореагиращи Du еритроцити се прелеят на D(-) приемател, който има образувани вече анти-D антитела, съществува малка вероятност това да доведе до клинично изразена посттрансфузионна реакция. Ако се касае за бременна или родилка, която е Du(+) и плодът е Rh(D) положителен, бременната може да образува анти-D антитела срещу липсващите епитопи.

 

Пробовземане: 

Венозна кръв 

 

Ключови думи: 

Слаб D антиген, еритроцити

Нашите лаборатории

Централна лаборатория:

Central register and manipulation office :

9000 Варна,
ул. "Ген. Столипин" 18

Понеделник - Петък: 07:30 - 18:00

Monday-Friday 7:30 am- 6:00 pm

Събота: 08:00 - 12:00

Saturday 8:00 am- 12 pm

052 / 647 337

Микробиология и манипулационна:

Register microbiology and manipulation office :

гр. Варна,
ул. "Илинден" 1
МК Хелиос, ет. 1, каб. 1

Понеделник - Петък: 07:30 - 18:00

Monday-Friday 7:00 am- 6:00 pm

Събота: 08:00 - 12:00

Saturday 8:00 am - 12 :00 pm

052 / 647 227

Манипулационна:

гр. Варна,
кв. "Аспарухово",
ул. "Кирил и Методий" 53

Понеделник - Петък: 07:30 - 17:30

Monday-Friday 7:30 am- 5:30 pm

052 / 373 353

Манипулационна:

Register and manipulation office:

гр. Варна
ул. "Хр. Смирненски" 3,
ВМ болница, ет. 2, каб. 25

Понеделник, Сряда и Петък: 07:30 - 13:30 

Monday, Wednesday, Friday 7:30 am-1:30 pm

Вторник и Четвъртък: 07:30 - 17:00

Tuesday and Thursday 7:30 am- 5:30 pm

Манипулационна :

Register and manipulation office :

гр. Варна,
ул. "Брегалница" 4,

0878 / 220 490

Понеделник - Петък: 07:00 - 17:30

Monday-Friday 7:00 am- 5:30 pm

Събота/Неделя: 7:30 - 12:30

Saturday/Sunday 7:30 am - 12:30 pm

Манипулационна:

Register and manipulation office:

гр. Варна
ул. "Никола Вапцаров " 5

Търговски център Чайка

Понеделник - Петък: 08:00 - 17:00

Monday-Friday 8:00 am-5:00 pm

Събота /Неделя : почивни дни

Последвайте ни

Untitled