Централна лаборатория
052 / 647 337

Изберете език:

18.00 лв

Обща информация:


Директен антиглобулинов тест (DAT или директен тест на Coombs, директнен тест на Кумбс) се използва за доказване на антитела, фиксирани върху мембраната на червените кръвни клетки- еритроцитите.

Тестът се използва в диагностиката на автоимунни хемолитични анемии, хемолитична болест на новороденото (ХБН), реакции след преливане на кръв (посттрансфузионни реакция).

Сенсибилизираните in vivo (в организма) еритроцити с антитела от клас IgG и/или С(комплемент) се аглутинират от поливалентен античовешки антиглобулинов серум (ПАГС).
Използваните методи се базират на принципа на аглутинацията - колонна хемаглутинационна технология. Отчитането на резултата се извършва по четиристепенна скала като степен на аглутинация.
Наличието на аглутинация показва, че изследваните еритроцити са сенсибилизирани с антитела от клас IgG и/или С (комплемент).

Наличие на антитела, насочени към антигените на собствените еритроцити се наблюдава при:

  • други автоимунни заболявания, като системен лупус еритематодес и др.
  • злокачествени заболявания- лимфом, хронична лимфоцитна левкемия и др.
  • инфекции- микоплазмена пневмония, мононуклеоза и др.
  • в резултат на прилагането на някои лекарства, като пеницилин и др.

Пробовземане:


Венозна кръв

Ключови думи:

Автоеритроантитела, директен тест на Coombs

Нашите лаборатории

Централна лаборатория:

Central register and manipulation office :

9000 Варна,
ул. "Ген. Столипин" 18

Понеделник - Петък: 07:30 - 18:00

Monday-Friday 7:30 am- 6:00 pm

Събота: 08:00 - 12:00

Saturday 8:00 am- 12 pm

052 / 647 337

Микробиология и манипулационна:

Register microbiology and manipulation office :

гр. Варна,
ул. "Илинден" 1
МК Хелиос, ет. 1, каб. 1

Понеделник - Петък: 07:30 - 18:00

Monday-Friday 7:00 am- 6:00 pm

Събота: 08:00 - 12:00

Saturday 8:00 am - 12 :00 pm

052 / 647 227

Манипулационна:

гр. Варна,
кв. "Аспарухово",
ул. "Кирил и Методий" 53

Понеделник - Петък: 07:30 - 17:30

Monday-Friday 7:30 am- 5:30 pm

052 / 373 353

Манипулационна:

Register and manipulation office:

гр. Варна
ул. "Хр. Смирненски" 3,
ВМ болница, ет. 2, каб. 25

Понеделник, Сряда и Петък: 07:30 - 13:30 

Monday, Wednesday, Friday 7:30 am-1:30 pm

Вторник и Четвъртък: 07:30 - 17:00

Tuesday and Thursday 7:30 am- 5:30 pm

Манипулационна :

Register and manipulation office :

гр. Варна,
ул. "Брегалница" 4,

0878 / 220 490

Понеделник - Петък: 07:00 - 17:30

Monday-Friday 7:00 am- 5:30 pm

Събота/Неделя: 7:30 - 12:30

Saturday/Sunday 7:30 am - 12:30 pm

Манипулационна:

Register and manipulation office:

гр. Варна
ул. "Никола Вапцаров " 5

Търговски център Чайка

Понеделник - Петък: 08:00 - 17:00

Monday-Friday 8:00 am-5:00 pm

Събота /Неделя : почивни дни

Последвайте ни

Untitled