Централна лаборатория
052 / 647 337

Изберете език:

55.00 лв

Обща информация:


Студови аглутинини се наричат определен вид антитела, насочени срещу собствените червени кръвни клетки, които реагират по- силно при ниски температури, под 37 ° С. Те причиняват слепване (аглутинация) на еритроцитите при ниски температури. Нормално се произвеждат от имунната система на организма в отговор на инфекции. Здравите хора имат ниски нива на студови аглутинини в кръвта си. Някои инфекциозни агенти (Mycoplasma pneumoniaе) или при хематологични заболявания (лимфом) нивата може да се повишат. По-високи от нормалните нива на студови аглутинини обикновено не предизвикват сериозни проблеми. Понякога при излагане на ниски температури може да спре кръвотока в подкожните съдове. Това се проявява с бледост или посиняване и оточност на ръцете и краката. Симптомите отминават, когато кожата се затопли. Понякога високите нива на студови аглутинини могат да разрушават еритроцитите (червените кръвни клетки) в организма. Това състояние е познато като автоимунна хемолитична анемия.
Доказването на студови еритроантитела представлява скрининг и включва поредица от тестовете, които дават информация за наличието или липсата на антитела със студова характеристика, насочени към еритроцитните антигени.

Дава информация за:

 • наличие на автоеритроантитела, фиксирани върху еритроцитите- най- често комплемент ( насочени срещу антигени на собствените еритроцити) при автоимунни хемолитични анемии и други автоимунни заболявания;
 • наличие на свободни в серума автоеритроантитела със студова характеристика ( насочени срещу антигени на собствените еритроцити) при автоимунни хемолитични анемии и други автоимунни заболявания ;
 • при автоимунни заболявания антиеритроцитните антитела са насочени срещу антигени с висока честота на разпространение, реагират и в ало- система (с антигени на чужди еритроцити)

В скрининга са включени следните тестовете:

 • аглутинационен и ензимен тест в авто- и ало- система;
 • директен тест на Coombs ( авто- система) с полиспецифичен антиглобулинов серум ;

Доказване на студови еритроантитела се препоръчва при следните случаи:

 • автоимунни хемолитични анемии (т.нар. студовоаглутининова болест);
 • доброкачествени и злокачествени хематологични заболявания;
 • колагенози;
 • заболявания на черния дроб;
 • солидни тумори и др.;
 • при всички случаи на неясен анемичен синдром, особено когато човек след излагане на ниски температури има симптоми като:
  лесна уморяемост, слабост, липса на тонус и енергия, бледа кожа (бледност), замаяност и / или главоболие, потъмняване на урината, в някои случаи, болезнено посиняване на краката, ръцете, ушите и на върха на носа;

Пробовземане:


Венозна кръв

Ключови думи:

 Студови еритроантитела, скрининг

Нашите лаборатории

Централна лаборатория:

Central register and manipulation office :

9000 Варна,
ул. "Ген. Столипин" 18

Понеделник - Петък: 07:30 - 18:00

Monday-Friday 7:30 am- 6:00 pm

Събота: 08:00 - 12:00

Saturday 8:00 am- 12 pm

052 / 647 337

Микробиология и манипулационна:

Register microbiology and manipulation office :

гр. Варна,
ул. "Илинден" 1
МК Хелиос, ет. 1, каб. 1

Понеделник - Петък: 07:30 - 18:00

Monday-Friday 7:00 am- 6:00 pm

Събота: 08:00 - 12:00

Saturday 8:00 am - 12 :00 pm

052 / 647 227

Манипулационна:

гр. Варна,
кв. "Аспарухово",
ул. "Кирил и Методий" 53

Понеделник - Петък: 07:30 - 17:30

Monday-Friday 7:30 am- 5:30 pm

052 / 373 353

Манипулационна:

Register and manipulation office:

гр. Варна
ул. "Хр. Смирненски" 3,
ВМ болница, ет. 2, каб. 25

Понеделник, Сряда и Петък: 07:30 - 13:30 

Monday, Wednesday, Friday 7:30 am-1:30 pm

Вторник и Четвъртък: 07:30 - 17:00

Tuesday and Thursday 7:30 am- 5:30 pm

Манипулационна :

Register and manipulation office :

гр. Варна,
ул. "Брегалница" 4,

0878 / 220 490

Понеделник - Петък: 07:00 - 17:30

Monday-Friday 7:00 am- 5:30 pm

Събота/Неделя: 7:30 - 12:30

Saturday/Sunday 7:30 am - 12:30 pm

Манипулационна:

Register and manipulation office:

гр. Варна
ул. "Никола Вапцаров " 5

Търговски център Чайка

Понеделник - Петък: 08:00 - 17:00

Monday-Friday 8:00 am-5:00 pm

Събота /Неделя : почивни дни

Последвайте ни

Untitled