Централна лаборатория
052 / 647 337

Изберете език:

110.00 лв

Обща информация:

Молекулярно - генетично изследване за причинители на уроинфекции като чести цистити, уретрити, простатити, пиелонефрит. При пациенти с неясна симптоматика и отрицателни микробиологични резултати. Тестът включва и причинители като T.pallidum (Сифилис), Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum. 

Панелът съдържа и гени за резистентност, които могат да насочат клинициста към подходяща антибиотична терапия.

Панелът включва 25 вида бактериии и 4 гена за резистентност:

Acinetobacter baumannii, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Morganella morganii, Staphylococcus saprophyticus, Candida spp, Aerococcus urinae, Pseudomonas aeruginosa,Enterococcus faecium, Streptococcus agalactiae, Providencia stuartii, T.pallidum, Enterococcus faecalis, U.urealyticum, Proteus vulgaris, Serratia marcescens, Proteus mirabilis, Escherichia coli, Candida albicans, Corynebacterium urealyticum, Klebsiella oxytoca, Ureaplasma parvum, Klebsiella aerogenes, Enterobacter cloacae, Citrobacter freundii   

Гени: KPC- Carbapenem resistance, Van A/B-Vancomycin, Mec A-MecC- Methicillin Resistance, CTX-M-ESBL

Пробовземане:

Първа сутрешна урина до 20 мл в стерилен контейнер

Ключови думи:

урогенитален панел

Нашите лаборатории

Централна лаборатория:

Central register and manipulation office :

9000 Варна,
ул. "Ген. Столипин" 18

Понеделник - Петък: 07:30 - 18:00

Monday-Friday 7:30 am- 6:00 pm

Събота: 08:00 - 12:00

Saturday 8:00 am- 12 pm

052 / 647 337

Микробиология и манипулационна:

Register microbiology and manipulation office :

гр. Варна,
ул. "Илинден" 1
МК Хелиос, ет. 1, каб. 1

Понеделник - Петък: 07:30 - 18:00

Monday-Friday 7:00 am- 6:00 pm

Събота: 08:00 - 12:00

Saturday 8:00 am - 12 :00 pm

052 / 647 227

Манипулационна:

гр. Варна,
кв. "Аспарухово",
ул. "Кирил и Методий" 53

Понеделник - Петък: 07:30 - 17:30

Monday-Friday 7:30 am- 5:30 pm

052 / 373 353

Манипулационна:

Register and manipulation office:

гр. Варна
ул. "Хр. Смирненски" 3,
ВМ болница, ет. 2, каб. 25

Понеделник, Сряда и Петък: 07:30 - 13:30 

Monday, Wednesday, Friday 7:30 am-1:30 pm

Вторник и Четвъртък: 07:30 - 17:00

Tuesday and Thursday 7:30 am- 5:30 pm

Манипулационна :

Register and manipulation office :

гр. Варна,
ул. "Брегалница" 4,

0878 / 220 490

Понеделник - Петък: 07:00 - 17:30

Monday-Friday 7:00 am- 5:30 pm

Събота/Неделя: 7:30 - 12:30

Saturday/Sunday 7:30 am - 12:30 pm

Манипулационна:

Register and manipulation office:

гр. Варна
ул. "Никола Вапцаров " 5

Търговски център Чайка

Понеделник - Петък: 08:00 - 17:00

Monday-Friday 8:00 am-5:00 pm

Събота /Неделя : почивни дни

Последвайте ни

Untitled