Централна лаборатория
052 / 647 337

Изберете език:

70.00 лв

Обща информация

Молекулярно-генетичните методи за откриване и доказване на инфекция със SARS-CoV-2 са златен стандарт в диагностиката на COVID-19, отличаващи се с най-голяма чувствителност и специфичност сред останалите диагностични методи: тестове за антитела или антиген.

Качественото изпълнение на всеки един от етапите гарантира надеждността на получените резултати. За да сте уверени в крайния резултат, доверете се  на избраните от нас  продукти за детекция на SARS-CoV-2 чрез полимеразна верижна реакция.

На база различни проучвания за вируса, в световен мащаб са разработени различни тестове , за да може да се диагностицират в голяма точност случаите на коронавирус.

Има 4 основни гени в семейството на Coronavirus: alpha, beta, gamma, delta. Първите два предизвикват заболявания при хора и животни, докато gamma и delta само при животни.

Регистрираните заболявания са от леки симптоми от Coronavirus 229E, NL63, OC43, HKU1 до сериозни състояния (пневмония, дихателна недостатъчност) от вирусите SARS-CoV-1(MERS-CoV) и новопоявилия се SARS-CoV-2 (COVID-19).

Новият вирус, причинител на пандемията 2019-2022 г е SARS-CoV-2 и се причислява към Betacoronavirus. Диагностицирането на причинителя е от голямо значение, за да се предотврати разпространението на вируса.

С нашите молекулярни тестове се детектират различни таргети на коронавируса: RdRP, N гени, Rnase P ген, E гени .

Точността на теста зависи и от фазата на заболяване на пациента, имунната система, качеството на взетия материал, съхранение и точност при работа.

Какъв е вида на изследвания материал ?

В Лаборекспрес 2000 се взима материал: назофарингеален  чрез много тънък специален тампон или орофарингеален тампон. Тампоните са  изработени от  синтетичен  материал за генетични изследвания и способстват за по-добрата изолирваемост. Тези тампони се поставят в среда за вирусологични изследвания. При необходимост може да се изследват проби от храчка и бронхоалвеоларен лаваж . 

Кога е препоръчително изследването ?

Препоръчително е изследването за SARS-CoV-2 да е в първите дни при поява на характерните симптоми на заболяването. 

При липса на симптоматика, PCR е надежден метод за доказване на носителство при инфекция с COVID-19.

При контакт с човек с Covid-19 рискът е по-висок в затворено помещение, без предпазни средства и за продължителност повече от 15 минути.

При пътуване или изискване от работодател.

Кога излизат резултатите?

Резултатите излизат през деня в зависимост от часа на пробовзимане. При голямо натоварване е възможно и по-голямо забавяне, за което Лаборекспрес 2000 предварително се извинява.

Проверявайте резултатите си на сайта на лабораторията. Резултат и сертификат за отрицателен резултат получавате и на смс на телефона, който сте предоставили.

Нашите лаборатории

Централна лаборатория:

Central register and manipulation office :

9000 Варна,
ул. "Ген. Столипин" 18

Понеделник - Петък: 07:30 - 18:00

Monday-Friday 7:30 am- 6:00 pm

Събота: 08:00 - 12:00

Saturday 8:00 am- 12 pm

052 / 647 337

Микробиология и манипулационна:

Register microbiology and manipulation office :

гр. Варна,
ул. "Илинден" 1
МК Хелиос, ет. 1, каб. 1

Понеделник - Петък: 07:30 - 18:00

Monday-Friday 7:00 am- 6:00 pm

Събота: 08:00 - 12:00

Saturday 8:00 am - 12 :00 pm

052 / 647 227

Манипулационна:

гр. Варна,
кв. "Аспарухово",
ул. "Кирил и Методий" 53

Понеделник - Петък: 07:30 - 17:30

Monday-Friday 7:30 am- 5:30 pm

052 / 373 353

Манипулационна:

Register and manipulation office:

гр. Варна
ул. "Хр. Смирненски" 3,
ВМ болница, ет. 2, каб. 25

Понеделник, Сряда и Петък: 07:30 - 13:30 

Monday, Wednesday, Friday 7:30 am-1:30 pm

Вторник и Четвъртък: 07:30 - 17:00

Tuesday and Thursday 7:30 am- 5:30 pm

Манипулационна :

Register and manipulation office :

гр. Варна,
ул. "Брегалница" 4,

0878 / 220 490

Понеделник - Петък: 07:00 - 17:30

Monday-Friday 7:00 am- 5:30 pm

Събота/Неделя: 7:30 - 12:30

Saturday/Sunday 7:30 am - 12:30 pm

Манипулационна:

Register and manipulation office:

гр. Варна
ул. "Никола Вапцаров " 5

Търговски център Чайка

Понеделник - Петък: 08:00 - 17:00

Monday-Friday 8:00 am-5:00 pm

Събота /Неделя : почивни дни

Последвайте ни

Untitled