Централна лаборатория
052 / 647 337

Изберете език:

1400.00 лв

Обща информация:


Пренатален генетичен тест ,който открива наличието на хромозомни аномалии в ДНК-то на ембриона (т.нар.фетална ДНК) и оценява с точност от >99% индивидуалния риск за изява на тези дефекти в плода.Тестът има редица предимства- безопасност за плода, точност на инвазивните диагностични процедури(амниоцентеза, хорионбиопсия),липса на субективност, анализират се минимално количество фетална ДНК в майчината кръв, безболезнен за майката.

 • ПАНОРАМА е приложим при едноплодни и двуплодни бременности и с донорски яйцеклетки
 • ПАНОРАМА открива майчин мозаицизъм, “изчезващ близнак“ и моларна бременност
 •  ПАНОРАМА може да помогне на клиничните специалисти за адекватно поведение в случай на риск при близначните бременности. Дори хориалността може надеждно да бъде установена в ранния етап на бременността.
 • ПАНОРАМА дава възможност на специалистите да съгласуват своите ултразвукови находки с ранно и точно определяне на зиготност.
 • ПАНОРАМА представя резултата напълно коректно като “нисък риск” и “висок риск”
 • ПАНОРАМА съобщава пола на плода с 99.9% сигурност

Установяването на бременност с монозиготни близнаци спомага за по-ранни целенасочени ултразвукови оценки за хориалност и свързани усложнения. Когато е известно ,че дадена близначна бременност е дизиготна, притесненията за ТТТS са по-малко.
При близначна бременност ПАНОРАМА предоставя:

 • пол на плода за всеки близнак
 • информация за зиготност
 • индивидуални фетални фракции за дизиготни близнаци
 • вероятност за монозомия Х за монозиготни близнаци
 • скрининг за тризомии 21, 18, 13


ПАНОРАМА има 100% специфичност и над 99% чувствителностза повечето генетични дефекти, тъй като обработва данните за феталната и майчина ДНК с най-модерния софтуерен продукт NATUS (най-съвременната технология за анализ и биоинформационна обработка на получените данни)на американската компания Natera. Анализът е чрез технологията target variantanalysis by PCR- SNPs detection (еднонуклеотидно полиморфизъм-базирано секвениране), която изследва многократно конкретните изследвани региони.


Пълен пакет:

 

 • тризомия 21 (синдром на Даун);
 • тризомия 18 (синдром на Едуардс);
 • тризомия 13 (синдром на Патау);
 • тризомия 47ХХХ („свръх-жена“);
 • тризомия 47ХХY (синдром на Клайнфелтер)
 • тризомия 47XYY (синдром на Якобс);
 • монозомия по Х хромозома – 45Х (синдром на Търнър);
 • триплоидия – 3n/69;
 • микроделеция 22q11.2 (синдром на ДиДжорджи);
 • микроделеция 1p36 (1p36 делеционен синдром);
 • микроделеция 5p- (синдром на Кри дю Ша);
 • микроделеция 15q11.2-11.3 – бащин произход (синдром на Прадер-Вили);
 • микроделеция 15q11.2-11.3 – майчин произход (синдром на Ангелман);
 • пола на плода (при желание)

 

ПАНОРАМА неинвазивен пренатален тест не е диагностичен тест. Той оценява риска от посочените хромозомни аномалии в настоящата бременност. Решението за продължаване или прекратяване на настоящата бременност не трябва да се взема въз основа само на скринингов резултат и последващ пренатален тест. Резултатите не елиминират вероятността от присъствие на други аномалии в анализираните хромозоми, различни от посочените в PANORAMA. Тестът не установява аномалии в други, неизследвани хромозоми, други микроделеции, генетични дефекти , структурни дефекти при раждане или други състояния /усложнения на плода.

Пробовземане:

Венозна кръв (16-20 мл) взета като обикновена венопункция , в специален вакутейнер (Sterck cell-free DNA BCT), предоставен от лабораторията.
Вземането се осъществява в Централната лаборатория на ген.Столипин 18, след обаждане по телефон 052/ 647337.
Изследването е доброволно и подходящо за всяка бременна жена.Препоръчително е при пациентки над 35 години, при съмнения от ултразвуковия преглед на специалист или биохимичния скрининг, при наличие на спонтанни аборти, мъртво раждане, при човек в семейството с генетична аномалия.

 • Пациентката трябва да е поне в 9 та г.с.
 • Tерминът да е определен с максимална точност
 • След медицинска консултация от наблюдаващ АГ
 • Изисква се попълване на „Формуляр за информирано съгласие“ и „Направление за провеждане на PANORAMA, Декларация за обработка на лични данни
 • Изследването отнема 10-14 работни дни


*За повече информация :www.panoramatest.bg

 

Ключови думи:

Пренатален генетичен тест, Панорама, Panorama, Пълен панел

Нашите лаборатории

Централна лаборатория:

Central register and manipulation office :

9000 Варна,
ул. "Ген. Столипин" 18

Понеделник - Петък: 07:30 - 18:00

Monday-Friday 7:30 am- 6:00 pm

Събота: 08:00 - 12:00

Saturday 8:00 am- 12 pm

052 / 647 337

Микробиология и манипулационна:

Register microbiology and manipulation office :

гр. Варна,
ул. "Илинден" 1
МК Хелиос, ет. 1, каб. 1

Понеделник - Петък: 07:30 - 18:00

Monday-Friday 7:00 am- 6:00 pm

Събота: 08:00 - 12:00

Saturday 8:00 am - 12 :00 pm

052 / 647 227

Манипулационна:

гр. Варна,
кв. "Аспарухово",
ул. "Кирил и Методий" 53

Понеделник - Петък: 07:30 - 17:30

Monday-Friday 7:30 am- 5:30 pm

052 / 373 353

Манипулационна:

Register and manipulation office:

гр. Варна
ул. "Хр. Смирненски" 3,
ВМ болница, ет. 2, каб. 25

Понеделник, Сряда и Петък: 07:30 - 13:30 

Monday, Wednesday, Friday 7:30 am-1:30 pm

Вторник и Четвъртък: 07:30 - 17:00

Tuesday and Thursday 7:30 am- 5:30 pm

Манипулационна :

Register and manipulation office :

гр. Варна,
ул. "Брегалница" 4,

0878 / 220 490

Понеделник - Петък: 07:00 - 17:30

Monday-Friday 7:00 am- 5:30 pm

Събота/Неделя: 7:30 - 12:30

Saturday/Sunday 7:30 am - 12:30 pm

Манипулационна:

Register and manipulation office:

гр. Варна
ул. "Никола Вапцаров " 5

Търговски център Чайка

Понеделник - Петък: 08:00 - 17:00

Monday-Friday 8:00 am-5:00 pm

Събота /Неделя : почивни дни

Последвайте ни

Untitled