Централна лаборатория
052 / 647 337

995.00 лв

Обща информация:


Пренатален генетичен тест ,който открива наличието на хромозомни аномалии в ДНК-то на ембриона (т.нар.фетална ДНК) и оценява с точност от >99% индивидуалния риск за изява на тези дефекти в плода.Тестът има редица предимства- безопасност за плода, точност на инвазивните диагностични процедури (амниоцентеза, хорионбиопсия), липса на субективност, анализират се минимално количество фетална ДНК в майчината кръв, безболезнен за майката.
ПАНОРАМА е приложим при едноплодни и двуплодни бременности и с донорски яйцеклетка. 
ПАНОРАМА открива майчин мозаицизъм, “изчезващ близнак“ и моларна бременност. 
ПАНОРАМА може да помогне на клиничните специалисти за адекватно поведение в случай на риск при близначните бременности. Дори хориалността може надеждно да бъде установена в ранния етап на бременността.
ПАНОРАМА дава възможност на специалистите да съгласуват своите ултразвукови находки с ранно и точно определяне на зиготност.
ПАНОРАМА представя резултата напълно коректно като “нисък риск” и “висок риск”
ПАНОРАМА съобщава пола на плода с 99.9% сигурност
Установяването на бременност с монозиготни близнаци спомага за по-ранни целенасочени ултразвукови оценки за хориалност и свързани усложнения. Когато е известно ,че дадена близначна бременност е дизиготна, притесненията за ТТТS са по-малко.
При близначна бременност ПАНОРАМА предоставя :
-пол на плода за всеки близнак
-информация за зиготност
-индивидуални фетални фракции за дизиготни близнаци
-вероятност за монозомия Х за монозиготни близнаци
- скрининг за тризомии 21, 18, 13
ПАНОРАМА има 100% специфичност и над 99% чувствителностза повечето генетични дефекти, тъй като обработва данните за феталната и майчина ДНК с най-модерния софтуерен продукт NATUS (най-съвременната технология за анализ и биоинформационна обработка на получените данни) на американската компания Natera. Анализът е чрез технологията target variantanalysis by PCR- SNPs detection (еднонуклеотидно полиморфизъм-базирано секвениране), която изследва многократно конкретните изследвани региони.

Основен пакет:

  • тризомия 21 (синдром на Даун);
  • тризомия 18 (синдром на Едуардс);
  • тризомия 13 (синдром на Патау);
  • тризомия 47ХХХ („свръх-жена“);
  • тризомия 47ХХY (синдром на Клайнфелтер)
  • тризомия 47XYY (синдром на Якобс);
  • монозомия по Х хромозома – 45Х (синдром на Търнър);
  • триплоидия – 3n/69;
  • пола на плода (при желание).

ПАНОРАМА неинвазивен пренатален тест не е диагностичен тест. Той оценява риска от посочените хромозомни аномалии в настоящата бременност. Решението за продължаване или прекратяване на настоящата бременност не трябва да се взема въз основа само на скринингов резултат и последващ пренатален тест. Резултатите не елиминират вероятността от присъствие на други аномалии в анализираните хромозоми, различни от посочените в PANORAMA. Тестът не установява аномалии в други, неизследвани хромозоми, други микроделеции, генетични дефекти ,структурни дефекти при раждане или други състояния /усложнения на плода.

Пробоземане:


Венозна кръв(16-20 мл) взета като обикновена венопункция , в специален вакутейнер (Sterck cell-free DNA BCT), предоставен от лабораторията.
Вземането се осъществява в Централната лаборатория на ген.Столипин 18, след обаждане по телефон 052/ 647337.
Изследването е доброволно и подходящо за всяка бременна жена.Препоръчително е при пациентки над 35 години, при съмнения от ултразвуковия преглед на специалист или биохимичния скрининг, при наличие на спонтанни аборти, мъртво раждане, при човек в семейството с генетична аномалия.
-Пациентката трябва да е поне в 9 та г.с.
-Терминът да е определен с максимална точност
-След медицинска консултация от наблюдаващ АГ
-Изисква се попълване на „Формуляр за информирано съгласие“ и „Направление за провеждане на PANORAMA, Декларация за обработка на лични данни
- Изследването отнема 10-14 работни дни.


*За повече информация :www.panoramatest.bg

Ключови думи:


Пренатален генетичен тест, Панорама, Panorama, основен панел,

Нашите лаборатории

Централна лаборатория:

Central register and manipulation office :

9000 Варна,
ул. "Ген. Столипин" 18

Понеделник - Петък: 07:30 - 18:00

Monday-Friday 7:30 am- 6:00 pm

Събота: 08:00 - 12:00

Saturday 8:00 am- 12 pm

052 / 647 337

Микробиология и манипулационна:

Register microbiology and manipulation office :

гр. Варна,
ул. "Илинден" 1
МК Хелиос, ет. 1, каб. 1

Понеделник - Петък: 07:30 - 18:00

Monday-Friday 7:00 am- 6:00 pm

Събота: 08:00 - 12:00

Saturday 8:00 am - 12 :00 pm

052 / 647 227

Манипулационна:

гр. Варна,
кв. "Аспарухово",
ул. "Кирил и Методий" 53

Понеделник - Петък: 07:30 - 17:30

Monday-Friday 7:30 am- 5:30 pm

052 / 373 353

Манипулационна:

Register and manipulation office:

гр. Варна
ул. "Хр. Смирненски" 3,
ВМ болница, ет. 2, каб. 25

Понеделник, Сряда и Петък: 07:30 - 13:30 

Monday, Wednesday, Friday 7:30 am-1:30 pm

Вторник и Четвъртък: 07:30 - 17:00

Tuesday and Thursday 7:30 am- 5:30 pm

Манипулационна за КОВИД19:

Register and manipulation office for Covid-19:

гр. Варна,
ул. "Брегалница" 4,

Понеделник - Петък: 07:00 - 17:30

Monday-Friday 7:00 am-5:30 pm

Събота:  7:30 - 15:00

Saturday 7:30 am- 3:00 pm

Неделя:  7:30 - 15:00

Sunday   7:30 am- 3:00 pm

0878 / 220 490

Последвайте ни

Untitled