Централна лаборатория
052 / 647 337

Изберете език:

150.00 лв

Обща информация:

Лаборекспрес Ви предлага разширен гастроинтестинален панел. Изследването е подходящо в случаите, когато състоянието на пациента е неуточнено, засегнати са цели колективи, други методи за диагностика не дават резултат за поставяне на диагноза. Изследването е най-модерния генетичен панелен метод (мултиплексен PCR), който дава бърз и надежден резултат  за най-честите бактериални, вирусни и паразитни причинители в стомашно чревния тракт, както и за техните токсини. Те представляват 99 % от причинителите на сериозни инфекции в ГИТ.

Бактериални причинители :

 • Campylobacter spp
 • Clostridium difficile toxin A
 • Clostridium difficile toxin B
 • Clostridium difficile binary toxin A/B
 • E coli enteroaggregative ( EAEC ) 
 • E coli enteropathogenic ( EPEC ) 
 • E coli enterotoxigenic ( ETEC ) 
 • Shiga toxin producing E. coli (STEC)
 • Plesiomonas shigelloides 
 • Salmonella spp
 • Shigella/ Enteroinvasive E coli ( EIEC)
 • Vibrio parahaemolyticus
 • Vibrio vulnificus
 • Vibrio cholerae 
 • Yersinia enterocolitica 

Паразитни причинители :

 • Cryptosporidium spp
 • Cyclospora cayetanensis 
 • Entamoeba histolytica 
 • Giardia lamblia 

Вирусни причинители :

 • Adenovirus 
 • Astrovirus 
 • Norovirus (GI/GII)
 • Rotavirus (A )
 • Sapovirus (GI/GII/GIV/GV)
   

Пробовзимане:

Фецес в стерилен сух контейнер, да се избягват участъци с кръв. Препоръчително е да се взима от няколко участъка включително  със слуз.

Задължително е да се упоменат години, име на пациента, диагноза и личен лекар. Пробата да се донесе максимално бързо в лабораторията. Тестът е неподходящ за повърнати материи.

Ключови думи:

Гастроинтестинални инфекции,  панел, вирус, бактерии, паразити 

Нашите лаборатории

Централна лаборатория:

Central register and manipulation office :

9000 Варна,
ул. "Ген. Столипин" 18

Понеделник - Петък: 07:30 - 18:00

Monday-Friday 7:30 am- 6:00 pm

Събота: 08:00 - 12:00

Saturday 8:00 am- 12 pm

052 / 647 337

Микробиология и манипулационна:

Register microbiology and manipulation office :

гр. Варна,
ул. "Илинден" 1
МК Хелиос, ет. 1, каб. 1

Понеделник - Петък: 07:30 - 18:00

Monday-Friday 7:00 am- 6:00 pm

Събота: 08:00 - 12:00

Saturday 8:00 am - 12 :00 pm

052 / 647 227

Манипулационна:

гр. Варна,
кв. "Аспарухово",
ул. "Кирил и Методий" 53

Понеделник - Петък: 07:30 - 17:30

Monday-Friday 7:30 am- 5:30 pm

052 / 373 353

Манипулационна:

Register and manipulation office:

гр. Варна
ул. "Хр. Смирненски" 3,
ВМ болница, ет. 2, каб. 25

Понеделник, Сряда и Петък: 07:30 - 13:30 

Monday, Wednesday, Friday 7:30 am-1:30 pm

Вторник и Четвъртък: 07:30 - 17:00

Tuesday and Thursday 7:30 am- 5:30 pm

Манипулационна :

Register and manipulation office :

гр. Варна,
ул. "Брегалница" 4,

0878 / 220 490

Понеделник - Петък: 07:00 - 17:30

Monday-Friday 7:00 am- 5:30 pm

Събота/Неделя: 7:30 - 12:30

Saturday/Sunday 7:30 am - 12:30 pm

Манипулационна:

Register and manipulation office:

гр. Варна
ул. "Никола Вапцаров " 5

Търговски център Чайка

Понеделник - Петък: 08:00 - 17:00

Monday-Friday 8:00 am-5:00 pm

Събота /Неделя : почивни дни

Последвайте ни

Untitled