Централна лаборатория
052 / 647 337

Изберете език:

120.00 лв

Обща информация

При здрави индивиди, 97-98% от общия хемоглобин (Hb) е предствен от HbA, състоящ се от два α-глобинови и два β-глобинови полипептида (α2β2). Аномалиите в структурата и синтеза на двете глобинови вериги водят до дисбаланс, причиняващ двата основни типа таласемия: α-таласемия и β-таласемия. Загубата на един от двата α-глобинови алела(-α) на хромозома 16 причинява α+-таласемия, докато α0-таласемията се дължи на инактивиране на двата α-глобинови алела (--). Различават се две групи β-глобинови мутации в зависимост от това дали водят до намаляване (β+) или отсъствие (β0) на синтеза на β-глобин. В много региони α- и β-таласемията съществуват едновременно с различни структурни варианти на Hb. Тези сложни взаимодействия пораждат изключително широк спектър от клинични фенотипове. Освен това, наследственото повишаване на експресията на γ-глобин при пациенти може частично да компенсира липсата на нормален синтез на β-глобиновата верига при β-таласемия, както и сърповидно-клетъчна болест и по този начин може да подобри клиничния фенотип и на двете заболявания.

Многобройни дефекти в гена за бета-глобиновата верига на хемоглобинa са идентифицирани, много от които причиняват структурни аномалии, като HbS (сърповидноклетъчен хемоглобин), HbC, HbE или водят до нарушения в синтеза на гена, процес изразяващ се в проявата на β-таласемия. Клиничните прояви на заболяването показват огромно разнообразие, което корелира с основните генетични дефекти. β-таласемия майор, най-тежко и зависимо от трансфузия състояние, се характеризира с пълната липса на HbA и е в резултат от наследството на две β0 алели. Лица, които са наследили единичен алел на β-таласемия, независимо дали β0 или β+, проявяват β-таласемия минор. Често състоянието е клинично безсимптомно, но може да има лека анемия с характерни хипохромни микроцитни червени кръвни клетки и повишени нива на HbA2 (α2δ2). Различните фенотипове между β-таласемия майор и β-таласемия минор представляват клиничния синдром на β-thalassemia интермедия, която в повечето случаи произтича от наследяването или на β+/β+, или β+/β0 алели.

При пациенти със съмнение за бета таласемия е препоръчително изследване на  ПКК ( Hb, MCV, MCH), хроматография нахемоглобини  HB F /HbA2, серумно желязо, феритин, трансферин, фолиева киселина. 

Вид материал -венозна кръв EDTA

Време на изработка- 5 работни дни

Нашите лаборатории

Централна лаборатория:

Central register and manipulation office :

9000 Варна,
ул. "Ген. Столипин" 18

Понеделник - Петък: 07:30 - 18:00

Monday-Friday 7:30 am- 6:00 pm

Събота: 08:00 - 12:00

Saturday 8:00 am- 12 pm

052 / 647 337

Микробиология и манипулационна:

Register microbiology and manipulation office :

гр. Варна,
ул. "Илинден" 1
МК Хелиос, ет. 1, каб. 1

Понеделник - Петък: 07:30 - 18:00

Monday-Friday 7:00 am- 6:00 pm

Събота: 08:00 - 12:00

Saturday 8:00 am - 12 :00 pm

052 / 647 227

Манипулационна:

гр. Варна,
кв. "Аспарухово",
ул. "Кирил и Методий" 53

Понеделник - Петък: 07:30 - 17:30

Monday-Friday 7:30 am- 5:30 pm

052 / 373 353

Манипулационна:

Register and manipulation office:

гр. Варна
ул. "Хр. Смирненски" 3,
ВМ болница, ет. 2, каб. 25

Понеделник, Сряда и Петък: 07:30 - 13:30 

Monday, Wednesday, Friday 7:30 am-1:30 pm

Вторник и Четвъртък: 07:30 - 17:00

Tuesday and Thursday 7:30 am- 5:30 pm

Манипулационна :

Register and manipulation office :

гр. Варна,
ул. "Брегалница" 4,

0878 / 220 490

Понеделник - Петък: 07:00 - 17:30

Monday-Friday 7:00 am- 5:30 pm

Събота/Неделя: 7:30 - 12:30

Saturday/Sunday 7:30 am - 12:30 pm

Манипулационна:

Register and manipulation office:

гр. Варна
ул. "Никола Вапцаров " 5

Търговски център Чайка

Понеделник - Петък: 08:00 - 17:00

Monday-Friday 8:00 am-5:00 pm

Събота /Неделя : почивни дни

Последвайте ни

Untitled