Централна лаборатория
052 / 647 337

110.00 лв

Цитонамазката, позната още като РAP – тест, е стандартна скринингова процедура в профилактиката на рака на маточната шийка. Чрез наблюдение под микроскоп, методът открива клетки с променена морфология, взети от лигавицата на маточната шийка.

Съществуват два вида цитонамазка в зависимост от начина на обработка:

– конвенционалната цитонамазка (Conventional smear test )– взетият материал се нанася директно с четката върху микроскопското стъкло. Недостатък на този метод е че, епителните клетките могат да бъдат покрити с кръв, слуз или да се струпат една върху друга, което затруднява тяхното наблюдение.

- метод на течно-базирана цитология (Liquid based cytology- LBC ) при този метод клетъчният материал се поставя първоначално в течна среда, и при последващото центрофугиране клетките се разпределят равномерно върху микроскопското стъклото. Това осигурява по-ясна картина при микроскопското наблюдение и по-надеждна диагностика. Съставът на течната транспортна среда спомага за по-доброто съхранение на клетъчната цялост и морфология.

 Най-подходящ период за изследване е в дните след менструация (10-14 ден)  Два дни преди теста е необходимо да се избягват: сексуални контакти, лубриканти, вагинални промивки /вагинален душ, вагинални контрацептиви, вагинални глобули/.

Изследването за високорискови папиломи (HR- HPV )се извършва чрез откриване на вирусната ДНК с високоспецифичен PCR метод в клетки от лигавицата на шийката на матката.

Тестът симултантно генотипира двата основни причинители на дисплазии и цервикален папилом ( HPV- 16 и HPV-18 ) и скринира за  наличие или отсъствие на някой от останалите 12 високорискови типа HPV (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) без да се конкретизира типа на вируса.

 Генотипираните типове (16,18) се установяват в 70 % от случаите на цервикален карцином.

 Цервикален секрет : (транспортна среда за LBC + HPV). Цервикалната четка трябва да е потопена в средата. Съхранява се и се транспортира при (2-8°С) до 24 часа.
 Условия за вземане: Материалът се взема от лекар специалист. Специална среда и четка за теста се получават от Laborekspres 2000.

Нашите лаборатории

Централна лаборатория:

Central register and manipulation office :

9000 Варна,
ул. "Ген. Столипин" 18

Понеделник - Петък: 07:30 - 18:30

Monday-Friday 7:30 am- 6:30 pm

Събота: 08:00 - 12:00

Saturday 8:00 am- 12 pm

052 / 647 337

Микробиология и манипулационна:

Register microbiology and manipulation office :

гр. Варна,
ул. "Илинден" 1
МК Хелиос, ет. 1, каб. 1

Понеделник - Петък: 07:30 - 18:00

Monday-Friday 7:00 am- 6:00 pm

Събота: 08:00 - 12:00

Saturday 8:00 am - 12 :00 pm

052 / 647 227

Манипулационна:

гр. Варна,
кв. "Аспарухово",
ул. "Кирил и Методий" 53

Понеделник - Петък: 07:30 - 17:30

Monday-Friday 7:30 am- 5:30 pm

052 / 373 353

Манипулационна:

Register and manipulation office:

гр. Варна
ул. "Хр. Смирненски" 3,
ВМ болница, ет. 2, каб. 25

Понеделник, Сряда и Петък: 07:30 - 13:30 

Monday, Wednesday, Friday 7:30 am-1:30 pm

Вторник и Четвъртък: 07:30 - 17:00

Tuesday and Thursday 7:30 am- 5:30 pm

Манипулационна за КОВИД19:

Register and manipulation office for Covid-19:

гр. Варна,
ул. "Брегалница" 4,

Понеделник - Петък: 07:00 - 17:30

Monday-Friday 7:00 am-5:30 pm

Събота:  7:30 - 15:00

Saturday 7:30 am- 3:00 pm

Неделя:  7:30 - 15:00

Sunday   7:30 am- 3:00 pm

0878 / 220 490

Последвайте ни

Untitled