Централна лаборатория
052 / 647 337

Изберете език:

19.00 лв

Обща информация:

Лицето трябва да е посещавало ендемични райони (Африка, Азия) и да е насочено от специалист- инфекции и тропическа медицина. Пациентът трябва да предостави телефон за обратна връзка .

Биохелминтозата филариоза представлява повсеместно разпространена паразитоза, с причинител представители на кръглите червеи от разред Filariidae.
 
Паразитите имат характерен жизнен цикъл, протичащ със смяна на два гостоприемника. Междинни гостоприемници са комарите от видовете Aedes, Anopheles, Mansoni, Culex, а крайни гостоприемници са хората и някои животински видове.
 
Заболяването се предава по трансмисивен механизъм, при ухапване от заразени комари. Ларвите се развиват в организма на крайния гостоприемник, съзряват до възрастни форми и започват да отделят ларви от първи стадий, наричани още микрофиларии.
 
Комарите се заразяват при кръвосмучене от инфектиран краен госторпиемник с ларви от първи стадий. В тялото на комара ларвите съзряват до трети стадий.
 
Съществуват различни форми на филариоза, в зависимост от конкретния причинител.
 
Инкубационният период е в рамките на един месец до две години, като за развитието на симптоматиката важно значение има степента на инвазираност на макроорганизма, общото здравословно състояние на пациента и реакцията на имунната система.
 
Превенцията се осъществява предимно с различни противоинсектицидни средства и репеленти
 

Пробовземане:

Венозна кръв, кръвна натривка по Романовски-Гимза

Ключови думи:

филарии

 

Нашите лаборатории

Централна лаборатория:

Central register and manipulation office :

9000 Варна,
ул. "Ген. Столипин" 18

Понеделник - Петък: 07:30 - 18:00

Monday-Friday 7:30 am- 6:00 pm

Събота: 08:00 - 12:00

Saturday 8:00 am- 12 pm

052 / 647 337

Микробиология и манипулационна:

Register microbiology and manipulation office :

гр. Варна,
ул. "Илинден" 1
МК Хелиос, ет. 1, каб. 1

Понеделник - Петък: 07:30 - 18:00

Monday-Friday 7:00 am- 6:00 pm

Събота: 08:00 - 12:00

Saturday 8:00 am - 12 :00 pm

052 / 647 227

Манипулационна:

гр. Варна,
кв. "Аспарухово",
ул. "Кирил и Методий" 53

Понеделник - Петък: 07:30 - 17:30

Monday-Friday 7:30 am- 5:30 pm

052 / 373 353

Манипулационна:

Register and manipulation office:

гр. Варна
ул. "Хр. Смирненски" 3,
ВМ болница, ет. 2, каб. 25

Понеделник, Сряда и Петък: 07:30 - 13:30 

Monday, Wednesday, Friday 7:30 am-1:30 pm

Вторник и Четвъртък: 07:30 - 17:00

Tuesday and Thursday 7:30 am- 5:30 pm

Манипулационна :

Register and manipulation office :

гр. Варна,
ул. "Брегалница" 4,

0878 / 220 490

Понеделник - Петък: 07:00 - 17:30

Monday-Friday 7:00 am- 5:30 pm

Събота/Неделя: 7:30 - 12:30

Saturday/Sunday 7:30 am - 12:30 pm

Манипулационна:

Register and manipulation office:

гр. Варна
ул. "Никола Вапцаров " 5

Търговски център Чайка

Понеделник - Петък: 08:00 - 17:00

Monday-Friday 8:00 am-5:00 pm

Събота /Неделя : почивни дни

Последвайте ни

Untitled