Централна лаборатория
052 / 647 337

25.00 лв

Обща информация:

Антигенен мембранно- базиран имунен тест за борелиоза. Тестът дава директна детекция в кърлеж за
причинителите от род Borrelia (B.garinii, B.afzelii, B.burgdorferi sensu stricto, B.spielmanii). Тестът е
препоръчителен в случаите от ухапване от кърлеж и пациентите/личен лекар желаят да узнаят дали
конкретния кърлеж е преносител на причинителя на лаймска болест.
След ухапване от кърлеж, дори и той да е заразен с борелии, риска от заразяване
е около 10%. По-висок е риска, когато кърлежа престои по-дълго време и при
отстраняване му е нарушена негоната цялост.

Пробовземане:

Кърлеж, желателно да не е престоявал в спирт или други течности


Ключови думи:

Ухапване от кърлеж, изследване на кърлеж, тест за борелиоза, Borrelia

Нашите лаборатории

Централна лаборатория:

9000 Варна,
ул. "Ген. Столипин" 18

Работно време:

Понеделник - Петък:
07:30 - 18:30
Събота: 08:00 - 12:00

052 / 647 337

Микробиология и манипулационна:

гр. Варна,
ул. "Илинден" 1
МК Хелиос, ет. 1, каб. 1

Работно време:

Понеделник - Петък:
07:30 - 18:30
Събота: 08:00 - 12:00

052 / 647 227

Манипулационна:

гр. Варна,
кв. "Аспарухово",
ул. "Кирил и Методий" 53

Работно време:

Понеделник - Петък:
07:30 - 18:30

052 / 373 353

Манипулационна:

гр. Варна,
ул. "Хр. Смирненски" 3,
ВМ болница, ет. 2, каб. 25

Работно време:

Понеделник - Петък:
07:30 - 18:30

Манипулационна:

гр. Варна,
ул. "Брегалница" 4,

Работно време:

Понеделник - Петък:
07:00 - 14:00

Последвайте ни