Централна лаборатория
052 / 647 337

29.00 лв

Обща информация:

Антигенен мембранно- базиран имунен тест за борелиоза. Тестът дава директна детекция в кърлеж за
причинителите от род Borrelia (B.garinii, B.afzelii, B.burgdorferi sensu stricto, B.spielmanii). Тестът е
препоръчителен в случаите от ухапване от кърлеж и пациентите/личен лекар желаят да узнаят дали
конкретния кърлеж е преносител на причинителя на лаймска болест.
След ухапване от кърлеж, дори и той да е заразен с борелии, риска от заразяване
е около 10%. По-висок е риска, когато кърлежа престои по-дълго време и при
отстраняване му е нарушена негоната цялост.

Пробовземане:

Кърлеж, желателно да не е престоявал в спирт или други течности


Ключови думи:

Ухапване от кърлеж, изследване на кърлеж, тест за борелиоза, Borrelia

Нашите лаборатории

Централна лаборатория:

Central register and manipulation office :

9000 Варна,
ул. "Ген. Столипин" 18

Понеделник - Петък: 07:30 - 18:30

Monday-Friday 7:30 am- 6:30 pm

Събота: 08:00 - 12:00

Saturday 8:00 am- 12 pm

052 / 647 337

Микробиология и манипулационна:

Register microbiology and manipulation office :

гр. Варна,
ул. "Илинден" 1
МК Хелиос, ет. 1, каб. 1

Понеделник - Петък: 07:30 - 18:00

Monday-Friday 7:00 am- 6:00 pm

Събота: 08:00 - 12:00

Saturday 8:00 am - 12 :00 pm

052 / 647 227

Манипулационна:

гр. Варна,
кв. "Аспарухово",
ул. "Кирил и Методий" 53

Понеделник - Петък: 07:30 - 17:30

Monday-Friday 7:30 am- 5:30 pm

052 / 373 353

Манипулационна:

Register and manipulation office:

гр. Варна
ул. "Хр. Смирненски" 3,
ВМ болница, ет. 2, каб. 25

Понеделник, Сряда и Петък: 07:30 - 13:30 

Monday, Wednesday, Friday 7:30 am-1:30 pm

Вторник и Четвъртък: 07:30 - 17:00

Tuesday and Thursday 7:30 am- 5:30 pm

Манипулационна за КОВИД19:

Register and manipulation office for Covid-19:

гр. Варна,
ул. "Брегалница" 4,

Понеделник - Петък: 07:00 - 17:30

Monday-Friday 7:00 am-5:30 pm

Събота:  7:30 - 15:00

Saturday 7:30 am- 3:00 pm

Неделя:  7:30 - 15:00

Sunday   7:30 am- 3:00 pm

0878 / 220 490

Последвайте ни

Untitled