Централна лаборатория
052 / 647 337

14.50 лв

Обща информация:


Изследва се за патогенни бактерии. При наличие на позитивен резултат от микробиологичното изследване се определя чувствителността на изолираните микроорганизми към медикаменти (антибактериални) с цел да се подбере най-подходящото лечение.

Микроорганизми причинители на инфекции на горни дихателни пътища и/или колонизатори :

Потенциални патогени, колонизиращи носната лигавица и обект на изследването на носен секрет

 • S.pyogenes 
 • бета-хемолитични streptococci gr.C,G
 • S.pneumoniae
 • M.catarrhalis
 • S.aureus
 • N.meningitidis
 • Enterobacteriaceae

Остър синуит

 • S.pneumoniae
 • M.catarrhalis
 • H.influenzae
 • S.pyogenes
 • S.aureus- рядко
 • Enterobacteriaceae- при вътреболнични случаи

Хроничен синуит

 • Причинители на остър синуит

Пробовземане:

Стерилни тампони(спекталети),за всяка ноздра е необходим отделен тампон. Моля,отбележете лява/дясна на тампона.
Най-малко 12ч преди вземане на пробата носните кухини не трябва да са третирани с медикаменти.
Пациентът/родител/ обхваща с два пръста странично носа и ги повдига нагоре, докато ноздрите се разтворят добре.С тампона се прониква внимателно навътре в кухината на едната ноздра,извършва се въртеливо движение и секретът полепва по тампона.
Внимавайте при издърпването навън да не докоснете външната част на носа.
В Лаборекспрес 2000 се взима професионално от лаборант !
Препоръчително е транспортирането до 2 часа. В случаите на забавяне може да бъдат оставени в хладилник на 2-8 °C до 72ч.


Ключови думи:

Носен секрет, бактерия, инфекции

Нашите лаборатории

Централна лаборатория:

Central register and manipulation office :

9000 Варна,
ул. "Ген. Столипин" 18

Понеделник - Петък: 07:30 - 18:30

Monday-Friday 7:30 am- 6:30 pm

Събота: 08:00 - 12:00

Saturday 8:00 am- 12 pm

052 / 647 337

Микробиология и манипулационна:

Register microbiology and manipulation office :

гр. Варна,
ул. "Илинден" 1
МК Хелиос, ет. 1, каб. 1

Понеделник - Петък: 07:30 - 18:00

Monday-Friday 7:00 am- 6:00 pm

Събота: 08:00 - 12:00

Saturday 8:00 am - 12 :00 pm

052 / 647 227

Манипулационна:

гр. Варна,
кв. "Аспарухово",
ул. "Кирил и Методий" 53

Понеделник - Петък: 07:30 - 17:30

Monday-Friday 7:30 am- 5:30 pm

052 / 373 353

Манипулационна:

Register and manipulation office:

гр. Варна
ул. "Хр. Смирненски" 3,
ВМ болница, ет. 2, каб. 25

Понеделник, Сряда и Петък: 07:30 - 13:30 

Monday, Wednesday, Friday 7:30 am-1:30 pm

Вторник и Четвъртък: 07:30 - 17:00

Tuesday and Thursday 7:30 am- 5:30 pm

Манипулационна за КОВИД19:

Register and manipulation office for Covid-19:

гр. Варна,
ул. "Брегалница" 4,

Понеделник - Петък: 07:00 - 17:30

Monday-Friday 7:00 am-5:30 pm

Събота:  7:30 - 15:00

Saturday 7:30 am- 3:00 pm

Неделя:  7:30 - 15:00

Sunday   7:30 am- 3:00 pm

0878 / 220 490

Последвайте ни

Untitled