Централна лаборатория
052 / 647 337

Изберете език:

25.00 лв

Обща информация:

D-димерът (DD – димери между 2 D-фрагмента) е един от крайните продукти на фибринолизата след разграждане на кръвен съсирек, получен от разграждането на фибрин, стабилизиран от фактор ХІІІа - фибрин i (i- insoluble -неразтворим). Той е най-малкия фибрин-деградационен продукт с кръстосани връзки.
Появата на D-димери в плазмата е показател за съществуване на фибрин в кръвта, разграден до фибринови фрагменти, вследствие на вторична фибринолиза. Повишените стойности не могат да послужат за изясняване причината за образуване на фибрин, както и за локализиране на процеса.

Определяне на D-dimer се използва в оценката на пациенти с венозен тромбоемболизъм (дълбока венозна тромбоза или белодробна емболия). Колкото по увеличен е D-dimer, толкова по-голяма е вероятността за венозен тромбоемболизъм. За поставяне на диагнозата D-dimer се комбинира с клиника и изследване на тромбоцити, фибриноген, РТ и ТТ. Концентрациите на D-dimer се увеличават с възрастта и по този начин намалява неговата специфичност.

Клинично значение
D-dimer е важен при пациенти със съмнителни тромботични нарушения. Повишени нива на D-dimer има при дълбока венозна тромбоза, белодробна емболия, дисеминираната интраваскуларна коагулация, аортна дисекация, ухапване от отровна змия, бременност, възпаление, злокачествени заболявания, травма, следоперативно, чернодробно заболяване (намален клирънс), сърдечни заболявания, високо ниво на триглицеридите, повишен серумен ревматоиден фактор, хемолиза, след хирургични процедури, при възрастни пациенти над 80 г.

D-dimer има отрицателна прогнозна стойност от 100% (диапазон 97% -100%) и е одобрен от FDA за изключване на остра белодробна емболия и тромбоза на дълбоките вени.

D-димер е в  препоръчителен списък от тестове, извън етиологичната диагностика на Covid-19 , с които би могло да се контролира състоянието на пациентите с такава инфекция.


Пробовземане:

 Венозна  кръв смесена с антикоагулант (цитрат). Кръвта се взема на гладно и без прием на лекарства за минимум 12 часа.


Ключови думи:

Д-димер, D-dimer, фибрин

Нашите лаборатории

Централна лаборатория:

Central register and manipulation office :

9000 Варна,
ул. "Ген. Столипин" 18

Понеделник - Петък: 07:30 - 18:00

Monday-Friday 7:30 am- 6:00 pm

Събота: 08:00 - 12:00

Saturday 8:00 am- 12 pm

052 / 647 337

Микробиология и манипулационна:

Register microbiology and manipulation office :

гр. Варна,
ул. "Илинден" 1
МК Хелиос, ет. 1, каб. 1

Понеделник - Петък: 07:30 - 18:00

Monday-Friday 7:00 am- 6:00 pm

Събота: 08:00 - 12:00

Saturday 8:00 am - 12 :00 pm

052 / 647 227

Манипулационна:

гр. Варна,
кв. "Аспарухово",
ул. "Кирил и Методий" 53

Понеделник - Петък: 07:30 - 17:30

Monday-Friday 7:30 am- 5:30 pm

052 / 373 353

Манипулационна:

Register and manipulation office:

гр. Варна
ул. "Хр. Смирненски" 3,
ВМ болница, ет. 2, каб. 25

Понеделник, Сряда и Петък: 07:30 - 13:30 

Monday, Wednesday, Friday 7:30 am-1:30 pm

Вторник и Четвъртък: 07:30 - 17:00

Tuesday and Thursday 7:30 am- 5:30 pm

Манипулационна :

Register and manipulation office :

гр. Варна,
ул. "Брегалница" 4,

0878 / 220 490

Понеделник - Петък: 07:00 - 17:30

Monday-Friday 7:00 am- 5:30 pm

Събота/Неделя: 7:30 - 12:30

Saturday/Sunday 7:30 am - 12:30 pm

Манипулационна:

Register and manipulation office:

гр. Варна
ул. "Никола Вапцаров " 5

Търговски център Чайка

Понеделник - Петък: 08:00 - 17:00

Monday-Friday 8:00 am-5:00 pm

Събота /Неделя : почивни дни

Последвайте ни

Untitled