Централна лаборатория
052 / 647 337

Изберете език:

80.00 лв

Обща информация:

Дефицит на фактора се унаследява автозомно рецесивно от двамата родители и боледуват мъже и жени еднакво. Най-рядкото заболяване дължащо се на факторите на кръвосъсирването (1:5000000).
Факторът стабилизира формирания съсирек. Без него, съсирекът няма да се развие, но ще се разпадне и причини рекурентни кръвотечения. Кръвотечения от умбиликалната връв се докладват при 80 % от случаите с дефицита. При 30 % се наблюдават спонтанни мозъчни хеморагии, висок леталитет. Останалите симптоми са подобни с другите дефицитни състояния:суфузии, кръвонасядания, кръвотечения от носа, стави, след интервенции, менорагии, аборти, инфертилитет и при двата пола.
Пациентите с този дефицит дават нормални стойности при тестовете за кръвосъсирване.

Пробовземане:

Венозна кръв

Ключови думи:

Фактор на кръвосъсирване 13, Coagulation factor, Fibrin Stabilizing Factor

Нашите лаборатории

Централна лаборатория:

Central register and manipulation office :

9000 Варна,
ул. "Ген. Столипин" 18

Понеделник - Петък: 07:30 - 18:00

Monday-Friday 7:30 am- 6:00 pm

Събота: 08:00 - 12:00

Saturday 8:00 am- 12 pm

052 / 647 337

Микробиология и манипулационна:

Register microbiology and manipulation office :

гр. Варна,
ул. "Илинден" 1
МК Хелиос, ет. 1, каб. 1

Понеделник - Петък: 07:30 - 18:00

Monday-Friday 7:00 am- 6:00 pm

Събота: 08:00 - 12:00

Saturday 8:00 am - 12 :00 pm

052 / 647 227

Манипулационна:

гр. Варна,
кв. "Аспарухово",
ул. "Кирил и Методий" 53

Понеделник - Петък: 07:30 - 17:30

Monday-Friday 7:30 am- 5:30 pm

052 / 373 353

Манипулационна:

Register and manipulation office:

гр. Варна
ул. "Хр. Смирненски" 3,
ВМ болница, ет. 2, каб. 25

Понеделник, Сряда и Петък: 07:30 - 13:30 

Monday, Wednesday, Friday 7:30 am-1:30 pm

Вторник и Четвъртък: 07:30 - 17:00

Tuesday and Thursday 7:30 am- 5:30 pm

Манипулационна :

Register and manipulation office :

гр. Варна,
ул. "Брегалница" 4,

0878 / 220 490

Понеделник - Петък: 07:00 - 17:30

Monday-Friday 7:00 am- 5:30 pm

Събота/Неделя: 7:30 - 12:30

Saturday/Sunday 7:30 am - 12:30 pm

Манипулационна:

Register and manipulation office:

гр. Варна
ул. "Никола Вапцаров " 5

Търговски център Чайка

Понеделник - Петък: 08:00 - 17:00

Monday-Friday 8:00 am-5:00 pm

Събота /Неделя : почивни дни

Последвайте ни

Untitled