Централна лаборатория
052 / 647 337

Изберете език:

85.00 лв

Обща информация:

Дефицит на този фактор води до заболяването Синдром на Розентал или т.нар. Хемофилия С. Среща се в честота 1 на 100,000, по-високи при затворени етноси. Унаследява се автозомно рецесивно от двамата родители, но и автозомно доминантно(от един родител).
Симптомите не винаги са свързани с кървене. Много често първи признаци на заболяването са след по-сериозни интервенции или зъбна екстракция(кътник,мъдрец). При жените може да се наблюдават по-обилни менструации, но не и тежки хеморагии. Други признаци на кървене (ставни, мускулни, вътрешноорганни) са редки.
Освен търсенето на този дефицит към диагнозата се добавят стойностите на РТ, аРТТ, тромбоцити, време на кървене, време на кръвосъсирване.

Пробовземане:

Венозна кръв

Ключови думи:

Фактор на кръвосъсирване 11, Coagulation factor, Plasma Thromboplastin Antecedent

 

 

Нашите лаборатории

Централна лаборатория:

Central register and manipulation office :

9000 Варна,
ул. "Ген. Столипин" 18

Понеделник - Петък: 07:30 - 18:00

Monday-Friday 7:30 am- 6:00 pm

Събота: 08:00 - 12:00

Saturday 8:00 am- 12 pm

052 / 647 337

Микробиология и манипулационна:

Register microbiology and manipulation office :

гр. Варна,
ул. "Илинден" 1
МК Хелиос, ет. 1, каб. 1

Понеделник - Петък: 07:30 - 18:00

Monday-Friday 7:00 am- 6:00 pm

Събота: 08:00 - 12:00

Saturday 8:00 am - 12 :00 pm

052 / 647 227

Манипулационна:

гр. Варна,
кв. "Аспарухово",
ул. "Кирил и Методий" 53

Понеделник - Петък: 07:30 - 17:30

Monday-Friday 7:30 am- 5:30 pm

052 / 373 353

Манипулационна:

Register and manipulation office:

гр. Варна
ул. "Хр. Смирненски" 3,
ВМ болница, ет. 2, каб. 25

Понеделник, Сряда и Петък: 07:30 - 13:30 

Monday, Wednesday, Friday 7:30 am-1:30 pm

Вторник и Четвъртък: 07:30 - 17:00

Tuesday and Thursday 7:30 am- 5:30 pm

Манипулационна :

Register and manipulation office :

гр. Варна,
ул. "Брегалница" 4,

0878 / 220 490

Понеделник - Петък: 07:00 - 17:30

Monday-Friday 7:00 am- 5:30 pm

Събота/Неделя: 7:30 - 12:30

Saturday/Sunday 7:30 am - 12:30 pm

Манипулационна:

Register and manipulation office:

гр. Варна
ул. "Никола Вапцаров " 5

Търговски център Чайка

Понеделник - Петък: 08:00 - 17:00

Monday-Friday 8:00 am-5:00 pm

Събота /Неделя : почивни дни

Последвайте ни

Untitled