Централна лаборатория
052 / 647 337

Изберете език:

9.00 лв

Обща информация:


Инфекциозната мононуклеоза (infectious mononucleosis, IF) е вирусно заболяване, което се причинява най-често от човешкия γ-херпес вирус – Епщайн-Бар вирус (Epstein-Barr virus, EBV) или човешкия β-херпес вирус – цитомегаловирус (cytomegalovirus, CMV).
Болестта често е наричана жлезна треска, поради увеличението на лимфните възли в цялото тяло, придружено от висока темпаратура.
Засягат се най-често юноши и млади хора. Заболяването се среща и при деца, но в детската възраст инфекциозната мононуклеоза протича по-леко и имитира симптомите на други, чести за възрастта заболявания, което прави диагностицирането и по-рядко в тази възрастова група.

Инкубационният период е 4 до 6 седмици.
Желателно е изследването на АСАТ, АЛАТ и билирубин, тъй като при някои от пациентите е възможно ангажиране на черния дроб.

В серума на болните се доказват антитела с хетероаглутинационния тест на Paul-Bunnell. При всички болни, включително и тези с отрицателен хетероаглутинационен тест, в серума могат да се докажат и вирусспецифични Ат – антитела срещу различни антигени на EBV, от клас IgG и IgM.

Диагностицирането на EBV инфекцията се извършва посредством :

  • кръвна картина и натривка за специфични промени (атипични лимфоцити)
  • биохимични тестове за оценка на чернодробна функция(чернодробни ензими и билирубин)
  • серологични тестове
  • потвърдителни тестове(Блот тестове)
  • EBV PCR тест

Тестът за хетерофилни антитела (20% от възрастните, над 50% от децата и почти 90% < 3 години не образуват тези антитела)

Пробовземане:

Венозна кръв

Ключови думи:

Инфекциозна мононуклеоза, Paul Bunnell, EBV, Епщайн- Бар вирус 

 

Нашите лаборатории

Централна лаборатория:

Central register and manipulation office :

9000 Варна,
ул. "Ген. Столипин" 18

Понеделник - Петък: 07:30 - 18:00

Monday-Friday 7:30 am- 6:00 pm

Събота: 08:00 - 12:00

Saturday 8:00 am- 12 pm

052 / 647 337

Микробиология и манипулационна:

Register microbiology and manipulation office :

гр. Варна,
ул. "Илинден" 1
МК Хелиос, ет. 1, каб. 1

Понеделник - Петък: 07:30 - 18:00

Monday-Friday 7:00 am- 6:00 pm

Събота: 08:00 - 12:00

Saturday 8:00 am - 12 :00 pm

052 / 647 227

Манипулационна:

гр. Варна,
кв. "Аспарухово",
ул. "Кирил и Методий" 53

Понеделник - Петък: 07:30 - 17:30

Monday-Friday 7:30 am- 5:30 pm

052 / 373 353

Манипулационна:

Register and manipulation office:

гр. Варна
ул. "Хр. Смирненски" 3,
ВМ болница, ет. 2, каб. 25

Понеделник, Сряда и Петък: 07:30 - 13:30 

Monday, Wednesday, Friday 7:30 am-1:30 pm

Вторник и Четвъртък: 07:30 - 17:00

Tuesday and Thursday 7:30 am- 5:30 pm

Манипулационна :

Register and manipulation office :

гр. Варна,
ул. "Брегалница" 4,

0878 / 220 490

Понеделник - Петък: 07:00 - 17:30

Monday-Friday 7:00 am- 5:30 pm

Събота/Неделя: 7:30 - 12:30

Saturday/Sunday 7:30 am - 12:30 pm

Манипулационна:

Register and manipulation office:

гр. Варна
ул. "Никола Вапцаров " 5

Търговски център Чайка

Понеделник - Петък: 08:00 - 17:00

Monday-Friday 8:00 am-5:00 pm

Събота /Неделя : почивни дни

Последвайте ни

Untitled