Централна лаборатория
052 / 647 337

49.00 лв

Обща информация:

Утвърден имунологичен маркер в диагнозата на захарен диабет наред с антитела към 65кД изоформата на декарбоксилазата на глутаминовата киселина (GAD 65Ab) и антитела към тирозин-фосфатазата (IA-2Ab)
Атоантителата срещу бета-клетките на Лангерханс (така наречените автоантигени )се появяват преди клиничната изява на диабет. В детска възраст имат висока концентрация и са предиктор за риска от заболяване диабет тип 1. Препоръчва се определянето им при диагностика и назначаване на инсулиново лечение.
Рискът от поява на имунно-медииран Тип 1 Захарен Диабет изглежда е по-висок, отколкото се е предполагало до този момент.
Концепцията, че Тип 1 ЗД e заболяване само на детството и юношеството е некоректна. Тип 1 диабет може да се появи на всяка възраст !
Поради по-бавната деструкция на бета-клетките при възрастни в сравнение с детско-юношеската форма на Тип 1 ЗД, пациентите с латентен автоимунен инсулинит са “маскирани”. Поради тази “измамна външност” (възраст >35 г. при липса на кетогенна хипергликемия и кетонурия), те често попадат в разнородната група Тип 2 ЗД.

Около 10-15% от пациентите, диагностицирани като “типичен” Тип 2 ЗД, имат LADA(латентен автоимунен диабет при възрастни). Нарушената глюкозна хомеостаза при тях може да се изяви без сериозни клинични симптоми, при пациенти с различно телесно тегло (затлъстяването не изключва по правило наличието на автоимунен инсулинит) и със запазена бета-клетъчна резерва (уловими нива на С-пептид в плазмата).
Без провеждането на серологични тестове за откриване на автоимунни маркери, LADA некоректно се класифицира като “типичен” по-ранно изявен Тип 2 диабет (с преобладаващ инсулинов секреторен дефект без/или с минимална инсулинова резистентност).
В резултат на това, въпреки трайния лош гликемичен контрол, лечението с екзогенен инсулин ненужно се протака с месеци или дори с години, което неоправдано повишава риска на пациентите с LADA от микро- и макроваскуларни усложнения.

Пробовземане:


Венозна кръв

Ключови думи:

Автотела срещу инсулина, Insulin-ab, IAA

Нашите лаборатории

Централна лаборатория:

9000 Варна,
ул. "Ген. Столипин" 18

Понеделник - Петък:
07:30 - 18:30
Събота: 08:00 - 12:00

052 / 647 337

Микробиология и манипулационна:

гр. Варна,
ул. "Илинден" 1
МК Хелиос, ет. 1, каб. 1

Понеделник - Петък:
07:30 - 18:30
Събота: 08:00 - 12:00

052 / 647 227

Манипулационна:

гр. Варна,
кв. "Аспарухово",
ул. "Кирил и Методий" 53

Понеделник - Петък:
07:30 - 18:30

052 / 373 353

Манипулационна:

гр. Варна,
ул. "Хр. Смирненски" 3,
ВМ болница, ет. 2, каб. 25

Понеделник - Петък:
07:30 - 18:30

Манипулационна за КОВИД19:

гр. Варна,
ул. "Брегалница" 4,

Понеделник - Петък:
07:00 - 17:30
Събота - Неделя:
8:00 - 16:00

0878 / 220 490

Последвайте ни

Untitled