Централна лаборатория
052 / 647 337

Изберете език:

19.00 лв

Обща информация:

Глутеновата ентеропатия (цьолиакия) представлява хронична болест, засяга както деца, така и възрастни, преобладаваща при жени, с прицелен орган тънкото черво, атрофия на вилозния апарат и води до поява на малдигестия и малабсорбция.ГЕ се характеризира с имуно-медиирано увреждане на йеюналната лигавица, което се развива при генетично възприемчиви лица от прием на глутен. Болните с ГЕ не понасят глиадин – алкохол-разтворима фракция на глутена. Глутенът от своя страна представлява белтък, който се среща в пшеницата, ръжта, ечемика и овеса. Част от пациентите понасят без последствия овес, но е необходим строг контрол и индивидуална преценка. Когато болните с ГЕ приемат глиадин, то тънкочревната им лигавица се уврежда от имунологично медиирана възпалителна реакция, водеща в крайна сметка да малабсорбция. В класическата си форма цьолиакията се представя с изоставане в растежа,теглото и диария, но в атипичните форми може да има леко набелязана или липсваща симптоматика.
Описани са различни рискови фактори, които повишават възможността от развитие на ГЕ:

  • Фамилна обремененост.
  • Кавказка раса.
  • Европейски произход.
  • Женски пол.
  • Захарен диабет 1 тип, ранна остеопороза
  • Херпетиформен дерматит, Даун синдром, желязодефицитни анемии, закъснял пубертет
  • Количеството и качеството на глутена в храната може да играе роля като рисков фактор. Ранното захранване с глутен-съдържащи храни може да е рисково за по-късна изява на ГЕ.
  • Някои инфекции могат да улеснят имунен отговор към глутена, водещ до ГЕ. Антитела, насочени срещу капсида VP7 на ротавирусите, притежават кръстосана реактивност с тъканната трансглутаминаза - най-големият автоантиген при ГЕ.

IgA и IgG антиглиадиновите антитела бяха първите, въведени за диагностични цели през 80-те години на ХХ-ти век. IgA е по-специфичен, а IgG е по-чувствителен за ГЕ. Тъй като глиадинът минава през увредената чревна бариера, антиглиадинови антитела могат да се продуцират и при други състояния като езофагит, гастрит, скорошен гастроентерит, язвен колит и болест на Crohn.
Фалшиво-негативни проби за ГЕ при изследване на IgA могат да се установят при случаите със селективен IgA-дефицит. Затова е добре да се изследва равнището на IgA. В случай на дефицит на се определят съответните IgG.

Антитяло:IgA антиглиадинови антитела
Чувствит.(%): 50 до 65
Специф.(%): до 100
Ход: Персистират по-дълго от IgA антиендомизиумните антитела >6 месеца

Антитяло: IgG антиглиадинови антитела
Чувствит.(%): 55 до 100
Специф.(%): 40 до 98
Ход: Най-дълго персистиращи – до 1 год. след въвеждане на БГД

Титрите на антителата намаляват при консумация на храна без глутен.По тази причина , серологичните тестове са с ограничен принос, ако се провеждат по време на безглутенова диета.

Пробовземане:


Венозна кръв


Ключови думи:

Анти - глиадинови антитела, Gliadin Ab, IgG

 

 

 

Нашите лаборатории

Централна лаборатория:

Central register and manipulation office :

9000 Варна,
ул. "Ген. Столипин" 18

Понеделник - Петък: 07:30 - 18:00

Monday-Friday 7:30 am- 6:00 pm

Събота: 08:00 - 12:00

Saturday 8:00 am- 12 pm

052 / 647 337

Микробиология и манипулационна:

Register microbiology and manipulation office :

гр. Варна,
ул. "Илинден" 1
МК Хелиос, ет. 1, каб. 1

Понеделник - Петък: 07:30 - 18:00

Monday-Friday 7:00 am- 6:00 pm

Събота: 08:00 - 12:00

Saturday 8:00 am - 12 :00 pm

052 / 647 227

Манипулационна:

гр. Варна,
кв. "Аспарухово",
ул. "Кирил и Методий" 53

Понеделник - Петък: 07:30 - 17:30

Monday-Friday 7:30 am- 5:30 pm

052 / 373 353

Манипулационна:

Register and manipulation office:

гр. Варна
ул. "Хр. Смирненски" 3,
ВМ болница, ет. 2, каб. 25

Понеделник, Сряда и Петък: 07:30 - 13:30 

Monday, Wednesday, Friday 7:30 am-1:30 pm

Вторник и Четвъртък: 07:30 - 17:00

Tuesday and Thursday 7:30 am- 5:30 pm

Манипулационна :

Register and manipulation office :

гр. Варна,
ул. "Брегалница" 4,

0878 / 220 490

Понеделник - Петък: 07:00 - 17:30

Monday-Friday 7:00 am- 5:30 pm

Събота/Неделя: 7:30 - 12:30

Saturday/Sunday 7:30 am - 12:30 pm

Манипулационна:

Register and manipulation office:

гр. Варна
ул. "Никола Вапцаров " 5

Търговски център Чайка

Понеделник - Петък: 08:00 - 17:00

Monday-Friday 8:00 am-5:00 pm

Събота /Неделя : почивни дни

Последвайте ни

Untitled