Централна лаборатория
052 / 647 337

Изберете език:

7.00 лв

Обща информация:

Синоними: Антитела срещу стрептолозин О, АСО, antistreptolysin O titer, ASO

Защо се препоръчва изследване на антистрептолизинов титър?

Изследването подпомага диагнозата за прекарана стрептококова инфекция от стрептокок група А - S. pyogenes. Продължаващите високи титри на антистрептолизин О са свързани с усложнения като ревматизъм, гломерулонефрит, артритни симптоми при деца и млади пациенти.

Кога се налага изследването на антистрептолизинов титър?

Изследването може да се наложи при продължителни симптоми на температура, гръдна болка , затруднение в дишането, промени в цвета на урината и др. При всички пациенти, които са прекарали острото заболяване скарлатина или други форми на болестта като стрептококова ангина, кожни заболявания като пиодермия, импетиго, както и при гингивални и зъбни инфекции.

Как става измерването на антистрептолизонов титър?

Измерването на антистрептолизинов титър налага вземане на венозна кръв дори при деца. За да бъде резултата достоверен е необходимо да са минали поне 7 дена от началото на инфекцията, за да има време имунната система да отговори с производството на антитела срещу стрептолизин О. При съменение за стрептококова ангина се препоръчва културелно изследване с посявка на гърлен секрет.

Как да се подготвим за изследването на антистрептолизинов титър?

Няма специфична подготовка за изследването на антистрептолизинов титър.

Какви са нормалните титри за изследването на антистрептолизин О?

Препоръчителните стойности са според възрастта:

до 1 годишна възраст - под 30

от 1 до 6 годишна възраст - под 130

от 6 до 18 годишна възраст - под 250

над 18 годишна възраст - под 200

Антистрептолизинов титър - допълнителна информация:

Количествено измерване на антителата срещу стрептолизин О продуцирани от група А стрептокок S.pyogenes. Изследването на титъра е подходящо в случаите на скорошна инфекция или симптоми асоциирани със следните заболявания:

  • стрептококова ангина
  • скарлатина
  • кожни заболявания като пиодермия, импетиго
  • гингивални и зъбни инфекции


Ако тези заболявания не са били излекувани у пациентите (особено често деца) в организма настъпват промени, които водят до:

  • ревматизъм
  • гломерулонефрит
  • артритни оплаквания у млади пациенти


Образуването на антителата започва около седмица до месец след стрептококова инфекция. Очакваният пик на стойностите е приблизително 3-5 седмици след появата на симптомите и остават дълго време високи при повечето пациенти.

*Важно е да се отбележи, че не винаги високите стойности на антистрептолизинов титър означават ,че пациентите ще развият усложнения.Препоръчително е да се следи динамиката на антителата и наличната симптоматика. Лекуващият лекар (УНГ, личен лекар, педиатър,нефролог) преценява курса и продължителността на лечение. Антибиотиците и кортикостероидите влияят на стойностите на антистрептолизиновия титър.

В Лаборекспрес 2000 предлагаме апаратен, високо чувствителен метод за количествено определяне на титъра на стрептолизин О, при който вероятността от грешки е намалена значително.
Референтните стойности варират в различните възрастови групи, региони, значение имат и данните от анамнезата на пациента.

След прекарана скарлатина е препоръчително при децата да бъдат изследвани урина и антистрептолизинов титър между 20-40 ден от заболяването!
Титърът на антителата не е бърз метод за доказване на стрептококова инфекция.При съмнение за такава, Лаборекспрес предлага културелно изследване с антибиограма (работим и с направления) .

За контактни на скарлатина деца и възрастни (включително бременни) предлагаме бърз тест за антигена на стрептокока, който дава резултат в рамките на 30 минути. Тестът спестява притесненията на родителите и предотвратява ненужното антибиотично лечение.

През зимният период се повишават и вирусните респираторни заболявания , те изискват симптоматично изследване, но понякога приличат на стрептококова инфекция. Затова ние в Лаборекспрес Ви предлагаме и бърз комбиниран тест за респираторни патогени Combo Adeno-RSV-Influenza A-Influenza B.

Нашите лаборатории

Централна лаборатория:

Central register and manipulation office :

9000 Варна,
ул. "Ген. Столипин" 18

Понеделник - Петък: 07:30 - 18:00

Monday-Friday 7:30 am- 6:00 pm

Събота: 08:00 - 12:00

Saturday 8:00 am- 12 pm

052 / 647 337

Микробиология и манипулационна:

Register microbiology and manipulation office :

гр. Варна,
ул. "Илинден" 1
МК Хелиос, ет. 1, каб. 1

Понеделник - Петък: 07:30 - 18:00

Monday-Friday 7:00 am- 6:00 pm

Събота: 08:00 - 12:00

Saturday 8:00 am - 12 :00 pm

052 / 647 227

Манипулационна:

гр. Варна,
кв. "Аспарухово",
ул. "Кирил и Методий" 53

Понеделник - Петък: 07:30 - 17:30

Monday-Friday 7:30 am- 5:30 pm

052 / 373 353

Манипулационна:

Register and manipulation office:

гр. Варна
ул. "Хр. Смирненски" 3,
ВМ болница, ет. 2, каб. 25

Понеделник, Сряда и Петък: 07:30 - 13:30 

Monday, Wednesday, Friday 7:30 am-1:30 pm

Вторник и Четвъртък: 07:30 - 17:00

Tuesday and Thursday 7:30 am- 5:30 pm

Манипулационна :

Register and manipulation office :

гр. Варна,
ул. "Брегалница" 4,

0878 / 220 490

Понеделник - Петък: 07:00 - 17:30

Monday-Friday 7:00 am- 5:30 pm

Събота/Неделя: 7:30 - 12:30

Saturday/Sunday 7:30 am - 12:30 pm

Манипулационна:

Register and manipulation office:

гр. Варна
ул. "Никола Вапцаров " 5

Търговски център Чайка

Понеделник - Петък: 08:00 - 17:00

Monday-Friday 8:00 am-5:00 pm

Събота /Неделя : почивни дни

Последвайте ни

Untitled