Централна лаборатория
052 / 647 337

53.00 лв

Обща информация:

 • anti-Mitochondria M2 Ab (анти Митохондриални АТ)
 • anti-SS-A
 • anti-SS-B(La)
 • anti-Sm (анти - Sm антитела)
 • anti-RNP (анти рибонуклеопротеин)
 • anti-dsDNA (анти двойноверижни ДНК антитела)
 • anti-Jo-1 (анти Jo-1 антитела)
 • anti-PCNA (анти PCNA антитела)
 • anti-Nucleosome Ab (анти Нуклеозомни антитела)
 • anti-Histone Ab (анти Хистонови антитела)
 • anti-Ribosomal P (анти Рибозомни антитела)
 • anti-PM-Scl (PM) антитела
 • anti-Scl-70 ( анти Scl-70 антитела )
 • anti-Centromere B Ab (анти Центромер B антитела)
 • anti-SS-A (Ro 52) recomb. антитела

 

Пробовземане: 

Венозна кръв 

Ключови думи : 

Антинуклеарни антитела –имуноблот, ANA-1

Нашите лаборатории

Централна лаборатория:

9000 Варна,
ул. "Ген. Столипин" 18

Понеделник - Петък:
07:30 - 18:30
Събота: 08:00 - 12:00

052 / 647 337

Микробиология и манипулационна:

гр. Варна,
ул. "Илинден" 1
МК Хелиос, ет. 1, каб. 1

Понеделник - Петък:
07:30 - 18:30
Събота: 08:00 - 12:00

052 / 647 227

Манипулационна:

гр. Варна,
кв. "Аспарухово",
ул. "Кирил и Методий" 53

Понеделник - Петък:
07:30 - 18:30

052 / 373 353

Манипулационна:

гр. Варна,
ул. "Хр. Смирненски" 3,
ВМ болница, ет. 2, каб. 25

Понеделник - Петък:
07:30 - 18:30

Манипулационна за КОВИД19:

гр. Варна,
ул. "Брегалница" 4,

Понеделник - Петък:
07:00 - 17:30
Събота - Неделя:
8:00 - 16:00

0878 / 220 490

Последвайте ни

Untitled