Централна лаборатория
052 / 647 337

45.00 лв

Обща информация:


Антителата към цинков транспортер 8 (Zn T8) са имунологичен маркер, специфичен за β-клетката на панкреаса и съответно са автоантигени. Цинкът играе важна роля във функционирането на β-клетката, участвайки в складирането, секрецията и действието на инсулина.
Тези антитела, наред с утвърдените, подпомагат диагностиката и прогнозата на захарен диабет тип 1, защото са установени нива към тях дори и в предклиничната фаза на диабет.
Автоимунните процеси са отговорни за огромна част от детските и юношески случаи на диабет, но в 4-10 % от възрастните диабетно болни също показват наличие на автоантитела(LADA). Zn T8 As могат да послужат в диференциацията на клиничните фенотипове сред пациентската популация.

Пробовземане:


Венозна кръв

Ключови думи:


Цинков транспортер 8, Anti-Zinc transporter 8 – ab; ZnT8, захарен диабет тип 1, антитела, бета-клетка, β-клетка

Нашите лаборатории

Централна лаборатория:

Central register and manipulation office :

9000 Варна,
ул. "Ген. Столипин" 18

Понеделник - Петък: 07:30 - 18:00

Monday-Friday 7:30 am- 6:00 pm

Събота: 08:00 - 12:00

Saturday 8:00 am- 12 pm

052 / 647 337

Микробиология и манипулационна:

Register microbiology and manipulation office :

гр. Варна,
ул. "Илинден" 1
МК Хелиос, ет. 1, каб. 1

Понеделник - Петък: 07:30 - 18:00

Monday-Friday 7:00 am- 6:00 pm

Събота: 08:00 - 12:00

Saturday 8:00 am - 12 :00 pm

052 / 647 227

Манипулационна:

гр. Варна,
кв. "Аспарухово",
ул. "Кирил и Методий" 53

Понеделник - Петък: 07:30 - 17:30

Monday-Friday 7:30 am- 5:30 pm

052 / 373 353

Манипулационна:

Register and manipulation office:

гр. Варна
ул. "Хр. Смирненски" 3,
ВМ болница, ет. 2, каб. 25

Понеделник, Сряда и Петък: 07:30 - 13:30 

Monday, Wednesday, Friday 7:30 am-1:30 pm

Вторник и Четвъртък: 07:30 - 17:00

Tuesday and Thursday 7:30 am- 5:30 pm

Манипулационна за КОВИД19:

Register and manipulation office for Covid-19:

гр. Варна,
ул. "Брегалница" 4,

Понеделник - Петък: 07:00 - 17:30

Monday-Friday 7:00 am-5:30 pm

Събота:  7:30 - 15:00

Saturday 7:30 am- 3:00 pm

Неделя:  7:30 - 15:00

Sunday   7:30 am- 3:00 pm

0878 / 220 490

Последвайте ни

Untitled