Централна лаборатория
052 / 647 337

Изберете език:

27.00 лв

Обща информация:

Автоимунните заболявания на щитовидната жлеза са широко разпространени и диагностиката на специфичните антитела е в голяма помощ на специалиста в диагностиката.


TSH рецепторните антитела са антитела (TSA-thyreo-stimulating-antibodies), които се свързват с рецепторите за ТСХ. Те предизвикват уголемяването на щитовидната жлеза и повишената синтеза на щитовидни хормони.

Известни са следните ТRАК антитела:

 • TBII / Тhyrotropin binding - inhibitory immunoglobulin / блокират свързването на TSH към неговия рецептор.
 • TSI / Тhyroid stimulating immunoglobulin/ Те се свързват с N терминалния участък на екстрацелуларния домен и имитират ефекта на TSH. Стимулират продукцията на сАМР, поемането на йода и производството на тиреоглобулин.
 • TGSI / Тhyroid stimulаting immunoglobulin / стимулират пролиферация на тиреоидните клетки.
 • TSB Ab / TSH блокиращи антитела, които се свързват с С терминалния участък на рецептора и блокират стимулацията на TSH ,причинявайки хипотиреоидизъм.
  Диагностичната стойност на определянето на TSH-рецепторните антитела се определя както следва:

  При болните с Базедова болест при 50-90 % от случаите се установяват TRАК -антитела и тяхната специфичност е висока.
 • Спадането на титъра на антителата в хода на лечението е важен критерий за настъпването на имунологична ремисия. 
 • Наличието на TSH-рецепторните антитела в серума може да бъде критерий за еутиреоидна офталмопатия.
 • В акушерската практика при бременни, които са били лекувани с радиойод, за отхвърляне на феталния и неонатален хипертиреоидизъм.

  Изследването на автоантителата при автоимунните болести на щитовидната жлеза има важно значение. То се определя от възможността за ранно откриване на болестта още преди появата на характерните клинични симптоми, от възможността за доказването им при подозирани заболявания на щитовидната жлеза при новороденото и значението на тези антитела в хода на развитието на болестта като показател за активност и коректив на терапията.

Пробовземане:


Венозна кръв

Ключови думи:

TSH рецепторни антитела, (TRAK)

Нашите лаборатории

Централна лаборатория:

Central register and manipulation office :

9000 Варна,
ул. "Ген. Столипин" 18

Понеделник - Петък: 07:30 - 18:00

Monday-Friday 7:30 am- 6:00 pm

Събота: 08:00 - 12:00

Saturday 8:00 am- 12 pm

052 / 647 337

Микробиология и манипулационна:

Register microbiology and manipulation office :

гр. Варна,
ул. "Илинден" 1
МК Хелиос, ет. 1, каб. 1

Понеделник - Петък: 07:30 - 18:00

Monday-Friday 7:00 am- 6:00 pm

Събота: 08:00 - 12:00

Saturday 8:00 am - 12 :00 pm

052 / 647 227

Манипулационна:

гр. Варна,
кв. "Аспарухово",
ул. "Кирил и Методий" 53

Понеделник - Петък: 07:30 - 17:30

Monday-Friday 7:30 am- 5:30 pm

052 / 373 353

Манипулационна:

Register and manipulation office:

гр. Варна
ул. "Хр. Смирненски" 3,
ВМ болница, ет. 2, каб. 25

Понеделник, Сряда и Петък: 07:30 - 13:30 

Monday, Wednesday, Friday 7:30 am-1:30 pm

Вторник и Четвъртък: 07:30 - 17:00

Tuesday and Thursday 7:30 am- 5:30 pm

Манипулационна :

Register and manipulation office :

гр. Варна,
ул. "Брегалница" 4,

0878 / 220 490

Понеделник - Петък: 07:00 - 17:30

Monday-Friday 7:00 am- 5:30 pm

Събота/Неделя: 7:30 - 12:30

Saturday/Sunday 7:30 am - 12:30 pm

Манипулационна:

Register and manipulation office:

гр. Варна
ул. "Никола Вапцаров " 5

Търговски център Чайка

Понеделник - Петък: 08:00 - 17:00

Monday-Friday 8:00 am-5:00 pm

Събота /Неделя : почивни дни

Последвайте ни

Untitled