Централна лаборатория
052 / 647 337

Изберете език:

13.00 лв

Обща информация:

Защо се препоръчва изследване на тиреотропен хормон (ТТХ, TSH)? 

Определянето нивата на тиреотропния хормон (ТТХ) има ключова роля в диагностиката на щитовидната жлеза, както и за проследяване на лечението при пациенти с хипертиреоидизъм или хипотиреоидизъм. В нормални граници, тиреотропния хормон има регулираща роля за хормоните продуцирани от щитовидната жлеза. 

Кога се налага измерване нивата на тиреотропен хормон (ТТХ)? 

Определянето нивата на ТТХ е първи маркер на избор, при наличие на симптоми на хипертиреоидизъм или хипотиреоидизъм. Промени в структурата на щитовидната жлеза т.н. гуша или наличието на възли в жлезата, налагат също изследването на хормона. Изследването се налага и при бременни в първи триместър, защото може да засегне и плода. 

Как става измерването на тиреотропен хормон?

Изследването изисква взимане на венозна кръв. 

Как да се подготвим за изследването на тиреотропен хормон?

Пациентът не трябва да е консумирал напитки съдържащи кофеин като кафе, чай, енергийни напитки.

Тиреотропният хормон (ТТХ, TSH) е гликопротеин, секретиран от клетки в предния дял на хипофизата. Биологичното действие на ТТХ е насочено към щитовидната жлеза, където той има морфологичен ефект (увеличение на масата на жлезата, дебита на кръвообращението и др.), функционален ефект (повлиява всички фази на синтез на щитовидните хормони като стимулира повишението им) и метаболитен ефект на ниво на тироидната клетка (усилва кислородната консумация, повишава използваемостта на глюкозата и т.н.).

Секрецията на ТТХ се регулира от 2 фактора: TRH (ТРХ, тиреотропен рилизинг/освобождаващ хормон) и тиреоидните (щитовидните) хормони: Трийодтиронин (Т3), Тироксин (Тетрайодтиронин, Т4). TRH се отделя от хипоталамуса и стимулира секрецията на ТТХ от хипофизата. Тиреоидни хормони - дори незначителните промени в нивата на свободните, т.е. несвързани с белтъци тиреоидни хормони в границите на нормата оказват влияние върху секрецията на ТТХ чрез механизма на обратната връзка (повишението в нивата на свободните тиреоидни хормони: fТ3,fТ4 - води до подтискане секрецията на ТТХ и обратно понижението в нивата на тироидните хормони стимулира секрецията на ТТХ).


Пробовземане:


Венозна кръв, сутрин на гладно

Ключови думи:

Тиреотропен Хормон (Thyroid stimulating hormone, TSH)

Нашите лаборатории

Централна лаборатория:

Central register and manipulation office :

9000 Варна,
ул. "Ген. Столипин" 18

Понеделник - Петък: 07:30 - 18:00

Monday-Friday 7:30 am- 6:00 pm

Събота: 08:00 - 12:00

Saturday 8:00 am- 12 pm

052 / 647 337

Микробиология и манипулационна:

Register microbiology and manipulation office :

гр. Варна,
ул. "Илинден" 1
МК Хелиос, ет. 1, каб. 1

Понеделник - Петък: 07:30 - 18:00

Monday-Friday 7:00 am- 6:00 pm

Събота: 08:00 - 12:00

Saturday 8:00 am - 12 :00 pm

052 / 647 227

Манипулационна:

гр. Варна,
кв. "Аспарухово",
ул. "Кирил и Методий" 53

Понеделник - Петък: 07:30 - 17:30

Monday-Friday 7:30 am- 5:30 pm

052 / 373 353

Манипулационна:

Register and manipulation office:

гр. Варна
ул. "Хр. Смирненски" 3,
ВМ болница, ет. 2, каб. 25

Понеделник, Сряда и Петък: 07:30 - 13:30 

Monday, Wednesday, Friday 7:30 am-1:30 pm

Вторник и Четвъртък: 07:30 - 17:00

Tuesday and Thursday 7:30 am- 5:30 pm

Манипулационна :

Register and manipulation office :

гр. Варна,
ул. "Брегалница" 4,

0878 / 220 490

Понеделник - Петък: 07:00 - 17:30

Monday-Friday 7:00 am- 5:30 pm

Събота/Неделя: 7:30 - 12:30

Saturday/Sunday 7:30 am - 12:30 pm

Манипулационна:

Register and manipulation office:

гр. Варна
ул. "Никола Вапцаров " 5

Търговски център Чайка

Понеделник - Петък: 08:00 - 17:00

Monday-Friday 8:00 am-5:00 pm

Събота /Неделя : почивни дни

Последвайте ни

Untitled