Централна лаборатория
052 / 647 337

Изберете език:

85.00 лв

Обща информация:

Аргинин вазопресин (AVP) е ключов хормон в човешкото тяло. Важна е ролята му в поддържането на баланса на течности , съдовия тонус и кардио-васкуларни заболявания. Копептин е гликопептид състоящ се от 39 аминокиселини и представляващ С-терминалната част на AVP –прекурсор (CT-proAVP). Той се явява стабилен и чувствителен маркер, аналог на С-пептида за инсулин. Повишената неврохормонална активация е един от рисковете за инфаркт . Основната му роля е в диагностиката на безвкусен диабет (diabetes insipidus), при сепсис и сърдечно-съдови заболявания( сърдечна недостатъчност, миокарден инфаркт, инсулт). Увеличените му нива в плазмата са един от прогностичните маркери за риск от миокарден инфаркт, смъртност и хоспитализации. Според много автори, копептин може да бъде обект на биомаркер-таргетна терапия с аргинин вазопресин- антагонисти при лечение на пациенти в ежедневната клинична практика.


Пробовземане:


Венозна кръв

Ключови думи:


Антидиуретичен хормон, ADH, Copeptin

Нашите лаборатории

Централна лаборатория:

Central register and manipulation office :

9000 Варна,
ул. "Ген. Столипин" 18

Понеделник - Петък: 07:30 - 18:00

Monday-Friday 7:30 am- 6:00 pm

Събота: 08:00 - 12:00

Saturday 8:00 am- 12 pm

052 / 647 337

Микробиология и манипулационна:

Register microbiology and manipulation office :

гр. Варна,
ул. "Илинден" 1
МК Хелиос, ет. 1, каб. 1

Понеделник - Петък: 07:30 - 18:00

Monday-Friday 7:00 am- 6:00 pm

Събота: 08:00 - 12:00

Saturday 8:00 am - 12 :00 pm

052 / 647 227

Манипулационна:

гр. Варна,
кв. "Аспарухово",
ул. "Кирил и Методий" 53

Понеделник - Петък: 07:30 - 17:30

Monday-Friday 7:30 am- 5:30 pm

052 / 373 353

Манипулационна:

Register and manipulation office:

гр. Варна
ул. "Хр. Смирненски" 3,
ВМ болница, ет. 2, каб. 25

Понеделник, Сряда и Петък: 07:30 - 13:30 

Monday, Wednesday, Friday 7:30 am-1:30 pm

Вторник и Четвъртък: 07:30 - 17:00

Tuesday and Thursday 7:30 am- 5:30 pm

Манипулационна :

Register and manipulation office :

гр. Варна,
ул. "Брегалница" 4,

0878 / 220 490

Понеделник - Петък: 07:00 - 17:30

Monday-Friday 7:00 am- 5:30 pm

Събота/Неделя: 7:30 - 12:30

Saturday/Sunday 7:30 am - 12:30 pm

Манипулационна:

Register and manipulation office:

гр. Варна
ул. "Никола Вапцаров " 5

Търговски център Чайка

Понеделник - Петък: 08:00 - 17:00

Monday-Friday 8:00 am-5:00 pm

Събота /Неделя : почивни дни

Последвайте ни

Untitled