Централна лаборатория
052 / 647 337

Изберете език:

18.00 лв

Обща информация:


Заболяванията на щитовидната жлеза трябва да бъдат проследявани във времето чрез хормони и специфични маркери. Някои от болестите на жлезата са с автоимунна генеза, което означава, че се образуват антитела срещу собствени тъкани (в случая срещу тиреоидини структури).

Тиреоглобулинови антитела (Tg Ab, TAT)са насочени срещу тиреоглобулина. Това е белтък, които се синтезира от щитовидните клетки (тиреоцити). Този протеин има ключова роля в синтеза на щитовидни хормони. Когато антителата се насочат срещу тиреоглобулинът, неговата функция се нарушава. ТАТ имат важна диагностична стойност при автоимунните заболявания на щитовидната жлеза, но не могат да изместят тежестта ТРО антителата. ТАТ са по-малко чувствителни, но въпреки това тяхно изследване е нужно. Трябва да бъдат установени съвместно нивата както на ТРО, така и на ТАТ, за да бъде поставена съответната диагноза. При тиреоидит на Хашимото се позитивират в 60% от случаите, при Базедова болест – 30%, а при подостър тиреоидит – 10-20%.

Пробовземане:


Венозна кръв

Ключови думи:


Тиреоглобулинови антитела, (Tg Ab, TAT, Anti TG)

Нашите лаборатории

Централна лаборатория:

Central register and manipulation office :

9000 Варна,
ул. "Ген. Столипин" 18

Понеделник - Петък: 07:30 - 18:00

Monday-Friday 7:30 am- 6:00 pm

Събота: 08:00 - 12:00

Saturday 8:00 am- 12 pm

052 / 647 337

Микробиология и манипулационна:

Register microbiology and manipulation office :

гр. Варна,
ул. "Илинден" 1
МК Хелиос, ет. 1, каб. 1

Понеделник - Петък: 07:30 - 18:00

Monday-Friday 7:00 am- 6:00 pm

Събота: 08:00 - 12:00

Saturday 8:00 am - 12 :00 pm

052 / 647 227

Манипулационна:

гр. Варна,
кв. "Аспарухово",
ул. "Кирил и Методий" 53

Понеделник - Петък: 07:30 - 17:30

Monday-Friday 7:30 am- 5:30 pm

052 / 373 353

Манипулационна:

Register and manipulation office:

гр. Варна
ул. "Хр. Смирненски" 3,
ВМ болница, ет. 2, каб. 25

Понеделник, Сряда и Петък: 07:30 - 13:30 

Monday, Wednesday, Friday 7:30 am-1:30 pm

Вторник и Четвъртък: 07:30 - 17:00

Tuesday and Thursday 7:30 am- 5:30 pm

Манипулационна :

Register and manipulation office :

гр. Варна,
ул. "Брегалница" 4,

0878 / 220 490

Понеделник - Петък: 07:00 - 17:30

Monday-Friday 7:00 am- 5:30 pm

Събота/Неделя: 7:30 - 12:30

Saturday/Sunday 7:30 am - 12:30 pm

Манипулационна:

Register and manipulation office:

гр. Варна
ул. "Никола Вапцаров " 5

Търговски център Чайка

Понеделник - Петък: 08:00 - 17:00

Monday-Friday 8:00 am-5:00 pm

Събота /Неделя : почивни дни

Последвайте ни

Untitled