Централна лаборатория
052 / 647 337

Изберете език:

50.00 лв

Обща информация:


Утвърден имунологичен маркер в диагнозата на захарен диабет наред с антиинсулиновите антитела (IAA), антитела към тирозин-фосфатазата(IA-2Ab) и Антителата към цинков транспортер 8(Zn T8).
Атоантителата срещу бета-клетките на Лангерханс (така наречените автоантигени) се появяват преди клиничната изява на диабет. В детска възраст имат висока концентрация и са предиктор за риска от заболяване диабет тип 1.  Препоръчва се определянето им при диагностика и назначаване на инсулиново лечение.
Поради дългото присъствие на анти-GAD-Ат (в продължение на години) и предоминирането им над ICA/IA2, положителният тест за анти-GAD изглежда е най-надеждния серологичен маркер за автоимунен инсулинит при възрастните (диагностична чувствителност над 60% )


Рискови пациенти са:

  • пациенти с нормално тегло
  • възраст >35 години
  • фамилна история за Тип 1 ЗД
  • инсулинов дефицит (намалени или ниски нива на плазмен С-пептид на гладно и след стимулация с глюкагон) без или с минимално нарушение в инсулиновото действие; намаляващ ИТМ
  • ниска честота на свързани с диабета хронични усложнения или на маркери на метаболитния синдром (артериална хипертония и дислипидемия) при откриване на нарушението в глюкозната хомеостаза и през първите 5 години след поставяне на диабетната диагноза


За потвърждаването на LADA при тези пациенти трябва да се определят имунологични параметри (скрининг за анти-GAD-Ат и ICA), както и да се измерва С-пептидът
Високият титър на анти-GAD-Ат и положителните тестове за множествени специфични антитела са показатели за бета-клетъчен стрес/деструкция и бяха свързвани с намалени или ниски нива на плазмен С-пептид, който е ясно доловим маркер за понижена и затихваща бета-клетъчна функция.

Пробовземане: 

Венозна кръв 

 

Ключови думи: 

Автоантитела към глутамат декарбоксилаза - 65, Autoantibodies to Glutamate decarboxylase / GAD-65

Нашите лаборатории

Централна лаборатория:

Central register and manipulation office :

9000 Варна,
ул. "Ген. Столипин" 18

Понеделник - Петък: 07:30 - 18:00

Monday-Friday 7:30 am- 6:00 pm

Събота: 08:00 - 12:00

Saturday 8:00 am- 12 pm

052 / 647 337

Микробиология и манипулационна:

Register microbiology and manipulation office :

гр. Варна,
ул. "Илинден" 1
МК Хелиос, ет. 1, каб. 1

Понеделник - Петък: 07:30 - 18:00

Monday-Friday 7:00 am- 6:00 pm

Събота: 08:00 - 12:00

Saturday 8:00 am - 12 :00 pm

052 / 647 227

Манипулационна:

гр. Варна,
кв. "Аспарухово",
ул. "Кирил и Методий" 53

Понеделник - Петък: 07:30 - 17:30

Monday-Friday 7:30 am- 5:30 pm

052 / 373 353

Манипулационна:

Register and manipulation office:

гр. Варна
ул. "Хр. Смирненски" 3,
ВМ болница, ет. 2, каб. 25

Понеделник, Сряда и Петък: 07:30 - 13:30 

Monday, Wednesday, Friday 7:30 am-1:30 pm

Вторник и Четвъртък: 07:30 - 17:00

Tuesday and Thursday 7:30 am- 5:30 pm

Манипулационна :

Register and manipulation office :

гр. Варна,
ул. "Брегалница" 4,

0878 / 220 490

Понеделник - Петък: 07:00 - 17:30

Monday-Friday 7:00 am- 5:30 pm

Събота/Неделя: 7:30 - 12:30

Saturday/Sunday 7:30 am - 12:30 pm

Манипулационна:

Register and manipulation office:

гр. Варна
ул. "Никола Вапцаров " 5

Търговски център Чайка

Понеделник - Петък: 08:00 - 17:00

Monday-Friday 8:00 am-5:00 pm

Събота /Неделя : почивни дни

Последвайте ни

Untitled