Централна лаборатория
052 / 647 337

Изберете език:

20.00 лв

Обща информация:


Tиреоглобулинът се открива и в серума на здрави хора, а не само във фоликулите на щитовидната жлеза.
Факторите, които потискат или стимулират функцията на щитовидната жлеза, имат аналогичен ефект и по отношение тиреоглобулиновата синтеза и секреция.

Състояния, протичащи с абнормно ниски стойности, са: тотална аблация (отстраняване) на щитовидната жлеза (17-35 дни след операцията), вродена аплазия на жлезата или вродени дефекти в тироидната хормоносинтеза, включително и на самия тиреоглобулин, а също и при супресивно лечение с тиреоидни хормони.

Тъй като в пъпната вена на доносените еутиреоидни деца концентрацията на тиреоглобулина в серума е твърде висока, установяването на ниски стойности (най-често недоловими) при раждането се смята като важен показател за вроден хипотиреоидизъм и може да се използва като скринингов тест.

Пробовземане:


Венозна кръв

Ключови думи:

Тиреоглобулин

Нашите лаборатории

Централна лаборатория:

Central register and manipulation office :

9000 Варна,
ул. "Ген. Столипин" 18

Понеделник - Петък: 07:30 - 18:00

Monday-Friday 7:30 am- 6:00 pm

Събота: 08:00 - 12:00

Saturday 8:00 am- 12 pm

052 / 647 337

Микробиология и манипулационна:

Register microbiology and manipulation office :

гр. Варна,
ул. "Илинден" 1
МК Хелиос, ет. 1, каб. 1

Понеделник - Петък: 07:30 - 18:00

Monday-Friday 7:00 am- 6:00 pm

Събота: 08:00 - 12:00

Saturday 8:00 am - 12 :00 pm

052 / 647 227

Манипулационна:

гр. Варна,
кв. "Аспарухово",
ул. "Кирил и Методий" 53

Понеделник - Петък: 07:30 - 17:30

Monday-Friday 7:30 am- 5:30 pm

052 / 373 353

Манипулационна:

Register and manipulation office:

гр. Варна
ул. "Хр. Смирненски" 3,
ВМ болница, ет. 2, каб. 25

Понеделник, Сряда и Петък: 07:30 - 13:30 

Monday, Wednesday, Friday 7:30 am-1:30 pm

Вторник и Четвъртък: 07:30 - 17:00

Tuesday and Thursday 7:30 am- 5:30 pm

Манипулационна :

Register and manipulation office :

гр. Варна,
ул. "Брегалница" 4,

0878 / 220 490

Понеделник - Петък: 07:00 - 17:30

Monday-Friday 7:00 am- 5:30 pm

Събота/Неделя: 7:30 - 12:30

Saturday/Sunday 7:30 am - 12:30 pm

Манипулационна:

Register and manipulation office:

гр. Варна
ул. "Никола Вапцаров " 5

Търговски център Чайка

Понеделник - Петък: 08:00 - 17:00

Monday-Friday 8:00 am-5:00 pm

Събота /Неделя : почивни дни

Последвайте ни

Untitled