Централна лаборатория
052 / 647 337

Изберете език:

5.00 лв

Обща информация:

Описват се формата, големината и оцветяването на еритроцитите. При определени заболявания се наблюдават патологични включвания в цитоплазмата на еритроцитите, които подпомагат диагнозата. Промените, които могат да бъдат наблюдавани са:анизоцитоза (големина), пойкилоцитоза (форма), анулоцити (при намален MCH), акантоцити (поява на израстъци), полихромазия (дефект в оцветяването), анизохромия, включвания като: телца на Хайнц, телца на Жоли, Пръстен на Кабът, базофилни гранулации, сидероцити.

Интерпретациите на морфология и диагноза се поставят от лекуващ лекар, на база клинични и лабораторни изследвания.

Нормалната находка при здрави се описва като:

  • Нормоцитоза – еритроцитите са с нормални размери 
  • Нормохромия – еритроцитите са нормално оцветени, т.е. съдържат достатъчно количество хемоглобин.


Пробовземане:

Венозна кръв, сутрин на гладно

Ключови думи:

Еритроцити, червени кръвни клетки, RBC

Нашите лаборатории

Централна лаборатория:

Central register and manipulation office :

9000 Варна,
ул. "Ген. Столипин" 18

Понеделник - Петък: 07:30 - 18:00

Monday-Friday 7:30 am- 6:00 pm

Събота: 08:00 - 12:00

Saturday 8:00 am- 12 pm

052 / 647 337

Микробиология и манипулационна:

Register microbiology and manipulation office :

гр. Варна,
ул. "Илинден" 1
МК Хелиос, ет. 1, каб. 1

Понеделник - Петък: 07:30 - 18:00

Monday-Friday 7:00 am- 6:00 pm

Събота: 08:00 - 12:00

Saturday 8:00 am - 12 :00 pm

052 / 647 227

Манипулационна:

гр. Варна,
кв. "Аспарухово",
ул. "Кирил и Методий" 53

Понеделник - Петък: 07:30 - 17:30

Monday-Friday 7:30 am- 5:30 pm

052 / 373 353

Манипулационна:

Register and manipulation office:

гр. Варна
ул. "Хр. Смирненски" 3,
ВМ болница, ет. 2, каб. 25

Понеделник, Сряда и Петък: 07:30 - 13:30 

Monday, Wednesday, Friday 7:30 am-1:30 pm

Вторник и Четвъртък: 07:30 - 17:00

Tuesday and Thursday 7:30 am- 5:30 pm

Манипулационна :

Register and manipulation office :

гр. Варна,
ул. "Брегалница" 4,

0878 / 220 490

Понеделник - Петък: 07:00 - 17:30

Monday-Friday 7:00 am- 5:30 pm

Събота/Неделя: 7:30 - 12:30

Saturday/Sunday 7:30 am - 12:30 pm

Манипулационна:

Register and manipulation office:

гр. Варна
ул. "Никола Вапцаров " 5

Търговски център Чайка

Понеделник - Петък: 08:00 - 17:00

Monday-Friday 8:00 am-5:00 pm

Събота /Неделя : почивни дни

Последвайте ни

Untitled