Централна лаборатория
052 / 647 337

100.00 лв

Квантиферонов тест за туберкулоза (QuantiFERON -TB-Gold)

В Лаборекспрес 2000 предлагаме QIAGEN and DiaSorin комбиниран тест за диагностика на туберкулоза. Тестът е автоматизиран, с минимална човешка намеса и субективизъм .

QIAGEN’s QuantiFERON-TB Gold Plus Blood Collection Tubes са специализирани вакуумтейнери за кръвна колекция.На всеки пациент се взимат по 4 епруветки ( всяка една е различна). Промените по време на инкубация се анализират чрез хемилуминисцентно анализиране on DiaSorin LIAISON latest generation systems(FDA approved and CE-marked). Резултатът на пациента се интегрира от специален софтуер.

Тестът е последно, 4 то поколение разработка за латентна и остра туберкулоза. 

Какво представлява този тест? 

Подобен на Манту, но с тази разлика, че се прави ин витро в епруветка.

Разликата между двата теста е в това, че квантифероновият тест е много по-специфичен и чувствителен от теста на Манту и може да разграничи заболяването туберкулоза от имунизацията с БЦЖ. Той е много важен във фазата, когато човек не отделя туберкулозни бацили и не може да се докаже микробиологично неговото заболяване. И това е една индикация, че човек наистина е инфектиран с туберкулоза и развива процес на туберкулозна инфекция. Важен е във фазата  на латентната туберкулоза,както и на туберкулозата, която е извън белите дробове.

Тестът е кръвен, нали?

-  Да кръвен е. Резултатът от него се получава в рамките на 48 часа .

Подходящ ли е за деца?

- Да, подходящ е  за деца

Диагностичен проблем все пак са  възрастните, при които проблемът е да се отграничи латентната туберкулоза, защото всички възрастни са имунизирани с БЦЖ и теста Манту за тях не е достатъчно специфичен. 

Този тест  подходящ ли е за семейства, в които вече е имало един болен от туберкулоза?

Контактните хора трябва да се проследят, защото могат да развият туберкулоза. Квантифероновият тест е много подходящ при такива случаи. Така ще се открият онези лица, които са с латентна туберкулоза и на които може да се направи профилактика, за да не се стигне до истинско заболяване.

Могат ли хората при съмнение по свое желание да си направят този тест?

По принцип да. Изследването не се покрива от НЗОК.

От Лаборекспрес 2000 съветваме за основание да се направи . Освен това резултатите от теста трябва да бъдат разчетени от лекар-специалист( пулмолог,фтизиатър,ОПЛ).

 

Нашите лаборатории

Централна лаборатория:

Central register and manipulation office :

9000 Варна,
ул. "Ген. Столипин" 18

Понеделник - Петък: 07:30 - 18:00

Monday-Friday 7:30 am- 6:00 pm

Събота: 08:00 - 12:00

Saturday 8:00 am- 12 pm

052 / 647 337

Микробиология и манипулационна:

Register microbiology and manipulation office :

гр. Варна,
ул. "Илинден" 1
МК Хелиос, ет. 1, каб. 1

Понеделник - Петък: 07:30 - 18:00

Monday-Friday 7:00 am- 6:00 pm

Събота: 08:00 - 12:00

Saturday 8:00 am - 12 :00 pm

052 / 647 227

Манипулационна:

гр. Варна,
кв. "Аспарухово",
ул. "Кирил и Методий" 53

Понеделник - Петък: 07:30 - 17:30

Monday-Friday 7:30 am- 5:30 pm

052 / 373 353

Манипулационна:

Register and manipulation office:

гр. Варна
ул. "Хр. Смирненски" 3,
ВМ болница, ет. 2, каб. 25

Понеделник, Сряда и Петък: 07:30 - 13:30 

Monday, Wednesday, Friday 7:30 am-1:30 pm

Вторник и Четвъртък: 07:30 - 17:00

Tuesday and Thursday 7:30 am- 5:30 pm

Манипулационна за КОВИД19:

Register and manipulation office for Covid-19:

гр. Варна,
ул. "Брегалница" 4,

Понеделник - Петък: 07:00 - 17:30

Monday-Friday 7:00 am-5:30 pm

Събота:  7:30 - 15:00

Saturday 7:30 am- 3:00 pm

Неделя:  7:30 - 15:00

Sunday   7:30 am- 3:00 pm

0878 / 220 490

Последвайте ни

Untitled