Централна лаборатория
052 / 647 337

Изберете език:

2.50 лв

 

Защо се препоръчва изследване на кръвна захар?

Изследването на кръвна захар дава информация за концентрацията на глюкоза в кръвта. Нормалните нива на глюкоза могат да изключат състояния свързани с предиабет и диабет. При пациенти с доказано предиабетно или диабетно състояние е важно проследяването на нивата с цел регулиране на лечението.

Кога се налага изследване на кръвна захар?

Кръвната захар е най-честият показател, който се изследва в клиничната лаборатория. Съвременният начин на живот и промените в диетата с висок прием на въглехидрати, налагат все по-ранното и често изследване на кръвната захар. Ако преди това се е налагало за първи път при хора над 45 години, сега възрастта е много по-ниска заради рисковите фактори, които могат да доведат до диабет. Ако имате симптоми, които са свързани с висока кръвна захар като сухота в устата с постоянна жажда, често уриниране и умора; ако сте бременна; ако сте диабетик се препоръчва всекидневно проследяване на кръвната захар с глюкомер.

Как става измерването на кръвна захар?

Изследването се извършва с взимане на венозна или капилярна кръв. То може да бъде от серум или пълна кръв според това дали се прави в домашни условия или в лаборатория. Методите са различни и референтните граници са различни за всеки един от тях. Измерването на кръвната захар вкъщи с глюкомер е препоръчително да се контролира поне веднъж месечно с изследване в лаборатория.

Как да се подготвим за изследване на кръвна захар?

Изследването на кръвната захар се влияе изключително много от подготовката на пациента. Спазването на поне 8 часово гладуване е от голямо значение за правилното тълкуване на теста за глюкоза. При някои пациенти може да се наложи и няколкократно тестване в рамките на няколко часа или на деня според предписанието на лекаря.

Какви са нормалните стойности на кръвна захар?

Препоръчителните стойности от Лаборекспрес:

до 16 годишна възраст - от 3.30 до 5.6 ммол/Л

над 16 годишна възраст - от 3.6 до 6.1 ммол/Л

Допълнителна информация за глюкоза:

Глюкозата е основният въглехидрат, който циркулира в кръвта. Освен глюкозата в кръвта циркулират и много други въглехидрати – галактоза, фруктоза, малтоза , лактоза и много други. В нормално състояние тяхната концентрация е твърде ниска и практически не влияят върху концентрацията на кръвната захар. По тази причина е възприето и двата термина глюкоза и кръвна захар да са синоними.

Въглехидратите, в това число и глюкозата, са основна съставка в храната на човек, но не единствената. Те винаги присъстват в балансираните диети, но в определени граници, за да не се претоварва черният дроб и да не се стига до преобразуването им в мазнини.

Нормалните нива на глюкоза в кръвта са от изключително значение за организма, защото глюкозата е основният източник на енергия за тялото. Когато кръвната захар е ниска, черният дроб започва да синтезира глюкоза от други молекули като гликоген, амино киселини, липиди и други. В обратният случай когато глюкозата в кръвта е висока, черният дроб и тъканите я преобразуват основно в гликоген, мазнини или други нужни за клетката молекули. Мозъкът е изключително зависим от нивата на кръвна захар, защото той не може да си я произведе сам, а дневната му нужда надхвърля 120грама глюкоза при покой.

Основният регулатор на тези процеси е хормонът инсулин. Промяната в неговата концентрация директно влияе върху нивата на кръвната захар. Той се синтезира от чувствителни на глюкоза клетки в панкреаса, така наречените бета клетки в островите на Лангерханс. При високи нива на кръвна захар клетките синтезират инсулин, който чрез регулация на процесите в черния дроб, намалява концентрацията на глюкоза.

Нашите лаборатории

Централна лаборатория:

Central register and manipulation office :

9000 Варна,
ул. "Ген. Столипин" 18

Понеделник - Петък: 07:30 - 18:00

Monday-Friday 7:30 am- 6:00 pm

Събота: 08:00 - 12:00

Saturday 8:00 am- 12 pm

052 / 647 337

Микробиология и манипулационна:

Register microbiology and manipulation office :

гр. Варна,
ул. "Илинден" 1
МК Хелиос, ет. 1, каб. 1

Понеделник - Петък: 07:30 - 18:00

Monday-Friday 7:00 am- 6:00 pm

Събота: 08:00 - 12:00

Saturday 8:00 am - 12 :00 pm

052 / 647 227

Манипулационна:

гр. Варна,
кв. "Аспарухово",
ул. "Кирил и Методий" 53

Понеделник - Петък: 07:30 - 17:30

Monday-Friday 7:30 am- 5:30 pm

052 / 373 353

Манипулационна:

Register and manipulation office:

гр. Варна
ул. "Хр. Смирненски" 3,
ВМ болница, ет. 2, каб. 25

Понеделник, Сряда и Петък: 07:30 - 13:30 

Monday, Wednesday, Friday 7:30 am-1:30 pm

Вторник и Четвъртък: 07:30 - 17:00

Tuesday and Thursday 7:30 am- 5:30 pm

Манипулационна :

Register and manipulation office :

гр. Варна,
ул. "Брегалница" 4,

0878 / 220 490

Понеделник - Петък: 07:00 - 17:30

Monday-Friday 7:00 am- 5:30 pm

Събота/Неделя: 7:30 - 12:30

Saturday/Sunday 7:30 am - 12:30 pm

Манипулационна:

Register and manipulation office:

гр. Варна
ул. "Никола Вапцаров " 5

Търговски център Чайка

Понеделник - Петък: 08:00 - 17:00

Monday-Friday 8:00 am-5:00 pm

Събота /Неделя : почивни дни

Последвайте ни

Untitled