Централна лаборатория
052 / 647 337

Изберете език:

6.00 лв

Обща информация:

Тестът се извършва с цел оценка на възможностите на организма да разгражда глюкозата под въздействе на инсулина. Това е тест за диагноза на диабет или нарушен въглехидратен толеранс - предиабет, както и на гестационен диабет (по време на бременност). Принципът на теста е в обременяването на организма с глюкозосъдържаща течност и измерването на кръвната захар на определени интервали. В условията на недостатъчност или липса на инсулин, кръвната захар се задържа трайно висока, докато в нормални условия високото захарно съдържание предизвиква усилена секреция на инсулин от панкреаса и бързо нормализиране на кръвната захар.

Чрез този тест се оценява възможността на панкреаса, при натоварване на организма с въглехидрати да отговори с адеквана секреция на инсулин, който да доведе нивата на кръвната захар до нормални стойности. Респективно с този тест се дава отговор на въпроса: има или няма захарен диабет в онези случаи, при които стойностите на кръвната захар са гранични и не са категорично високи, така че само по изследваната захар на гладно не може да се постави диагнозата.

Пробовземане: 

Венозна или капилярна кръв, сутрин на гладно. Пациентът купува от аптеката пулверизирана 75 г глюкоза. Препоръчително е да носи и малка минерална вода. В деня, глюкозата се замерва на 0, 60, 120, 180 минута.

Ключови думи: 

Тест, глюкоза, glucose tolerance test, инсулин, диабет, кръвна захар

Нашите лаборатории

Централна лаборатория:

Central register and manipulation office :

9000 Варна,
ул. "Ген. Столипин" 18

Понеделник - Петък: 07:30 - 18:00

Monday-Friday 7:30 am- 6:00 pm

Събота: 08:00 - 12:00

Saturday 8:00 am- 12 pm

052 / 647 337

Микробиология и манипулационна:

Register microbiology and manipulation office :

гр. Варна,
ул. "Илинден" 1
МК Хелиос, ет. 1, каб. 1

Понеделник - Петък: 07:30 - 18:00

Monday-Friday 7:00 am- 6:00 pm

Събота: 08:00 - 12:00

Saturday 8:00 am - 12 :00 pm

052 / 647 227

Манипулационна:

гр. Варна,
кв. "Аспарухово",
ул. "Кирил и Методий" 53

Понеделник - Петък: 07:30 - 17:30

Monday-Friday 7:30 am- 5:30 pm

052 / 373 353

Манипулационна:

Register and manipulation office:

гр. Варна
ул. "Хр. Смирненски" 3,
ВМ болница, ет. 2, каб. 25

Понеделник, Сряда и Петък: 07:30 - 13:30 

Monday, Wednesday, Friday 7:30 am-1:30 pm

Вторник и Четвъртък: 07:30 - 17:00

Tuesday and Thursday 7:30 am- 5:30 pm

Манипулационна :

Register and manipulation office :

гр. Варна,
ул. "Брегалница" 4,

0878 / 220 490

Понеделник - Петък: 07:00 - 17:30

Monday-Friday 7:00 am- 5:30 pm

Събота/Неделя: 7:30 - 12:30

Saturday/Sunday 7:30 am - 12:30 pm

Манипулационна:

Register and manipulation office:

гр. Варна
ул. "Никола Вапцаров " 5

Търговски център Чайка

Понеделник - Петък: 08:00 - 17:00

Monday-Friday 8:00 am-5:00 pm

Събота /Неделя : почивни дни

Последвайте ни

Untitled