Централна лаборатория
052 / 647 337

3.00 лв

Обща информация:


Заедно с АлАТ, АсАТ е един от най-изследваните показатели в клиничната лаборатория.
Ензим-трансаминаза, съдържащ се основно в клетките на черния дроб. В по-малки количества се установява в сърце и скелетни мускули. Основната му функция е пренос на аминогрупи между алфа-амино и алфа-кето киселини в хепатоцитите.  За този процес е подпомогнат от коензим пиридоксалфосфат.  АСАТ има цитоплазмена и митохондриална форма (изоензими), които имат сходна каталитична функция, но различна структура. При увреждане на органите, които ги съдържат се наблюдават завишени стойности.
Показания за изследване:
! Включен е във всички профилактични пакети

  • При съмнение за увреждане на черен дроб(цироза, вирусни хепатити, тумори, след прием на хепатотоксични медикаменти(анаболи, контрацептиви, химиотерапия)
  • Миокарден инфаркт
  • Мускулни заболявания
  • Анемични състояния с хемолиза

! Внимание: някои лекарства могат да повишат стойностите на ензима временно, без това да има трайни последици (антибиотици, температуропонижаващи, НСПВ, антидепресанти)

Други фактори: диабет, затлъстяване, стеатоза(fatty liver), злоупотреба на алхохол също влияят на тези показатели.
Стойноста на чернодробните ензими не винаги корелира с тежестта и прогнозата при различни чернодробни заболявания. Необходими са и други уточняващи изследвания като коагулационен статус, албумин, билирубин, фибриноген
Съотношението на стойностите на тези ензими има информативна стойност за лекуващия лекар.

АСАТ/АЛАТ=1,и двата ензима са с високи стойности има при остър вирусен хепатит, медикаментозен или токсичен хепатит
АСАТ/АЛАТ по-голямо от 2:1(АСАТ е с 2 пъти по-високи стойности от АЛАТ) при алкохолно увреждане
АСАТ>АЛАТ>1 при цироза от друго естество

 

Увеличена активност:
1. Увеличение 10 пъти и повече над горната референтна граница:
– остър хепатит и чернодробна некроза (хепатоцитолиза);
– „Кръш синдром“ (предимно от мускулен произход);
– тежка тъканна хипоксия.
2. Увеличение между 5 и 10 пъти над горната референтна граница:
– остър миокарден инфаркт (след 12-тия час, до 7-8 ден);
– хирургически и други мускулни травми;
– заболявания на скелетни мускули;
– холестаза и хроничен хепатит.
3. Увеличение до 5 пъти над горната референтна граница:
– новородени;
– чернодробни заболявания (с хепатоцитолиза);
– панкреатити;
– хемолиза.
Намалената активност на серумните трансаминази няма клинично значение.

Пробовземане:

Венозна кръв, сутрин на гладно 

Ключови думи:

АсАТ (аспартат амино трансфераза, AST, SGOT), АлАТ, аланин амино трансфераза (SGPT, ALT)

Нашите лаборатории

Централна лаборатория:

9000 Варна,
ул. "Ген. Столипин" 18

Понеделник - Петък:
07:30 - 18:30
Събота: 08:00 - 12:00

052 / 647 337

Микробиология и манипулационна:

гр. Варна,
ул. "Илинден" 1
МК Хелиос, ет. 1, каб. 1

Понеделник - Петък:
07:30 - 18:30
Събота: 08:00 - 12:00

052 / 647 227

Манипулационна:

гр. Варна,
кв. "Аспарухово",
ул. "Кирил и Методий" 53

Понеделник - Петък:
07:30 - 18:30

052 / 373 353

Манипулационна:

гр. Варна,
ул. "Хр. Смирненски" 3,
ВМ болница, ет. 2, каб. 25

Понеделник - Петък:
07:30 - 18:30

Манипулационна за КОВИД19:

гр. Варна,
ул. "Брегалница" 4,

Понеделник - Петък:
07:00 - 17:30
Събота - Неделя:
8:00 - 16:00

0878 / 220 490

Последвайте ни

Untitled