Централна лаборатория
052 / 647 337

2.50 лв

Обща информация:


Заедно с АсАТ, АлАТ е един от най-изследваните показатели в клиничната лаборатория.
Ензим-трансаминаза, съдържащ се основно в клетките на черния дроб. В по-малки количества се установява в сърце и скелетни мускули. Основната му функция е пренос на аминогрупи между алфа-амино и алфа-кето киселини в хепатоцитите.  За този процес е подпомогнат от коензим пиридоксалфосфат. АлАТ се намира предимно в цитоплазмата за разлика от АсАт.
Показания за изследване:
! Включен е във всички профилактични пакети

  • При съмнение за увреждане на черен дроб (цироза, вирусни хепатити, тумори, след прием на хепатотоксични медикаменти (анаболи, контрацептиви, химиотерапия)
  • Миокарден инфаркт
  • Мускулни заболявания,травми
  • Анемични състояния с хемолиза


! Внимание: някои лекарства могат да повишат стойностите на ензима временно, без това да има трайни последици (антибиотици, температуропонижаващи, НСПВ, антидепресанти)


Други фактори: диабет, затлъстяване, стеатоза (fatty liver), злоупотреба на алхохол също влияят на тези показатели.
Стойноста на чернодробните ензими не винаги корелира с тежестта и прогнозата при различни чернодробни заболявания. Необходими са и други уточняващи изследвания като коагулационен статус, албумин, билирубин, фибриноген.

Съотношението на стойностите на тези ензими има информативна стойност за лекуващия лекар.
АСАТ/АЛАТ=1, и двата ензима са с високи стойности има при остър вирусен хепатит,медикаментозен или токсичен хепатит
АСАТ/АЛАТ по-голямо от 2:1(АСАТ е с 2 пъти п о-високи стойности от АЛАТ) при алкохолно увреждане
АСАТ>АЛАТ>1 при цироза от друго естество

Пробовземане:

Венозна кръв, сутрин на гладно

Ключови думи:

АлАТ, аланин амино трансфераза (SGPT, ALT), АсАт (аспартат амино трансфераза, AST, SGOT)

Нашите лаборатории

Централна лаборатория:

9000 Варна,
ул. "Ген. Столипин" 18

Работно време:

Понеделник - Петък:
07:30 - 18:30
Събота: 08:00 - 12:00

052 / 647 337

Микробиология и манипулационна:

гр. Варна,
ул. "Илинден" 1
МК Хелиос, ет. 1, каб. 1

Работно време:

Понеделник - Петък:
07:30 - 18:30
Събота: 08:00 - 12:00

052 / 647 227

Манипулационна:

гр. Варна,
кв. "Аспарухово",
ул. "Кирил и Методий" 53

Работно време:

Понеделник - Петък:
07:30 - 18:30

052 / 373 353

Манипулационна:

гр. Варна,
ул. "Хр. Смирненски" 3,
ВМ болница, ет. 2, каб. 25

Работно време:

Понеделник - Петък:
07:30 - 18:30

Манипулационна:

гр. Варна,
ул. "Брегалница" 4,

Работно време:

Понеделник - Петък:
07:00 - 14:00

Последвайте ни