Централна лаборатория
052 / 647 337

Изберете език:

59.00 лв

Обща информация:


Нивата на триптазата в кръвта се увеличават при повечето случаи на системна анафилаксия с изразена тежест и кардиоваскуларни прояви (хипотония). Бетa-триптазата се секретира заедно с хистамина от гранулите на мастоцитите, но прониква в тъканите по-бавно поради факта, че е свързана в комплекс с протеогликани. Пикови концентрации се установяват от 15-30 до 120 минути от началото на анафилактичната реакция сравнено с хистамина, чийто нива са с върхова стойност на 5-та минута и спадат до базално ниво на 15-30 минута.
Този времеви прозорец е довел до практическото приложение на изследване на нивата на серумната триптаза в случаите на анафилаксия като ценен метод за диференциална диагноза на шоковите състояния за разграничаването от кардиогенен, септичен, хиповолемичен шок и тежка вазовагална реакция. Намерени са високи нива на серумна триптаза до три дни постмортем в случаи на подозирана анафилаксия.
Измерване на нивото на серумната триптаза е важно изследване, което трябва да има място в борбата за спасяване на пациента в шоково състояние. То може да подпомогне диагнозата и правилното поведение в случаите на неясни провокиращи фактори и условия.
В случаите на рецидивираща анафилаксия и тази след ужилване от оса и пчела, изследването на серумната триптаза, както и последващо измерване на базовото ниво, поне след 24 часа, може да се установи и рядкото заболяване мастоцитоза. Не винаги може да се каже със сигурност, че стойност над горната граница на нормата е сигурен маркер за анафилаксия, както и нормалните стойности не отхвърлят диагнозата. Но в контек¬ста на клиничната картина с помощта на резултата от изследване на нивото на триптаза в кръвта ще се доближим в голяма степен до точната диагноза, правилното поведение при всеки отделен случай и най-важното предотвратяване на възможно фатални бъдещи инциденти.


Пробовземане:


Венозна кръв


Ключови думи:


Триптаза, алергия, хипотония 

Нашите лаборатории

Централна лаборатория:

Central register and manipulation office :

9000 Варна,
ул. "Ген. Столипин" 18

Понеделник - Петък: 07:30 - 18:00

Monday-Friday 7:30 am- 6:00 pm

Събота: 08:00 - 12:00

Saturday 8:00 am- 12 pm

052 / 647 337

Микробиология и манипулационна:

Register microbiology and manipulation office :

гр. Варна,
ул. "Илинден" 1
МК Хелиос, ет. 1, каб. 1

Понеделник - Петък: 07:30 - 18:00

Monday-Friday 7:00 am- 6:00 pm

Събота: 08:00 - 12:00

Saturday 8:00 am - 12 :00 pm

052 / 647 227

Манипулационна:

гр. Варна,
кв. "Аспарухово",
ул. "Кирил и Методий" 53

Понеделник - Петък: 07:30 - 17:30

Monday-Friday 7:30 am- 5:30 pm

052 / 373 353

Манипулационна:

Register and manipulation office:

гр. Варна
ул. "Хр. Смирненски" 3,
ВМ болница, ет. 2, каб. 25

Понеделник, Сряда и Петък: 07:30 - 13:30 

Monday, Wednesday, Friday 7:30 am-1:30 pm

Вторник и Четвъртък: 07:30 - 17:00

Tuesday and Thursday 7:30 am- 5:30 pm

Манипулационна :

Register and manipulation office :

гр. Варна,
ул. "Брегалница" 4,

0878 / 220 490

Понеделник - Петък: 07:00 - 17:30

Monday-Friday 7:00 am- 5:30 pm

Събота/Неделя: 7:30 - 12:30

Saturday/Sunday 7:30 am - 12:30 pm

Манипулационна:

Register and manipulation office:

гр. Варна
ул. "Никола Вапцаров " 5

Търговски център Чайка

Понеделник - Петък: 08:00 - 17:00

Monday-Friday 8:00 am-5:00 pm

Събота /Неделя : почивни дни

Последвайте ни

Untitled