Централна лаборатория
052 / 647 337

Изберете език:

290.00 лв

Обща информация:

Подходящ за възрастни и деца над две години.

ALEX2 Allergy Explorer е второ поколение ин витро мултиплексен алергичен тест, позволяващ количествено определяне специфично IgE (sIGE) срещу голям брой алергени – както екстракти така и
алергенни молекули (отделни компоненти на алергенните екстракти).

Разширеният панел на теста включва 295 алергена от следните видове: полени, микроoрганизми и спори, акари, животински алергени, отрови от насекоми, храна (ядки и семена, мляко и яйца, плодове, бобови култури, риба и морски дарове, подправки, месо, зеленчуци и гъби), латекс и др.

Метод на определяне -  технология с колориметричен ензимен тест за измерване на количество антитела от клас IgE

Клинично значение и информативно съдържание:

ALEX2  панела дава възможност за получаване на почти пълна картина за сенсибилизационния статус на пациента.

Предимствата на ALEX2 теста са:

1. Едновременното определяне на t295s IgE - широка гама от алергени (тревни, дървесни и плевели), епителна тъкан от животни (домашни и селскостопански), акари (домашен прах), растителни храни (плодове, зеленчуци, гъби, ядки, семена, бобови растения, зърнени храни и подправки), животински храни (месо, мляко, яйце, риба и морски дарове), микроорганизми и спори (плесени и дрожди), насекоми и токсини (пчела, оса, хлебарка), латекс и др. 

2. Тестът дава количествен израз на резултата

3. Включено CCD инхибиране, увеличаващо специфичността – повечето алергени произхождащи от растения и насекоми съдържат кръстосано-реактивни карбохидратни детерминанти (CCDs). Антителата насочени срещу тях, кръстосано реагират към всички протеини, съдържащи CCD епитопи. Приблизително 25% от пациентите имат анти-CCD IgE, което води до много позитивни s IgE резултати, което намалява специфичността на пробата. С включването на мощен CCDs инхибитор по време на инкубацията на пробата се намаляват неспецифичните реакции и се увеличава специфичността.

4. Дава възможност за провеждане на специфична имунотерапия

5. Оценка на риска за пациента – получената информация позволява избягване на тежки алергични реакции към храна и др. алергени

6. Молекулна информация за кръстосана реактивност – високото ниво на tIgE не дава представа за специфичната сенсибилизация. Специфичните антитела продуцирани срещу различни алергени, показват, че индивида е бил в контакт с конкретен алерген, като стойности над 0,3 kU/L се считат за положителни за този алерген. Положителният резултат обаче, не винаги корелира с клиничната изява. Желателно е ALEX2 тестът да се назначава преди или след консултация с алерголог и изследване на IgE total. Този имуноглобулин е ориентир дали в организма на човек протича алергична реакция, за да се престъпи към тестовете за определяне на точните видове алергии. За да бъде точна и прецизна алергологичната диагностика, е необходимо на първо място лекуващият лекар да получи точна информация от пациента за началото на възникване на оплакванията, тяхната продължителност, от какво са предизвикани, развитието им във времето, има ли и други членове от семейството с доказана алергия или същите симптоми.

ALEX2 включва 295 молекулни алергена от 165 източника –  пълният списък вижте:Alex2 list1024 1
Пробовземане:

Венозна кръв, капилярна кръв


Ключови думи:

алергия

Нашите лаборатории

Централна лаборатория:

Central register and manipulation office :

9000 Варна,
ул. "Ген. Столипин" 18

Понеделник - Петък: 07:30 - 18:00

Monday-Friday 7:30 am- 6:00 pm

Събота: 08:00 - 12:00

Saturday 8:00 am- 12 pm

052 / 647 337

Микробиология и манипулационна:

Register microbiology and manipulation office :

гр. Варна,
ул. "Илинден" 1
МК Хелиос, ет. 1, каб. 1

Понеделник - Петък: 07:30 - 18:00

Monday-Friday 7:00 am- 6:00 pm

Събота: 08:00 - 12:00

Saturday 8:00 am - 12 :00 pm

052 / 647 227

Манипулационна:

гр. Варна,
кв. "Аспарухово",
ул. "Кирил и Методий" 53

Понеделник - Петък: 07:30 - 17:30

Monday-Friday 7:30 am- 5:30 pm

052 / 373 353

Манипулационна:

Register and manipulation office:

гр. Варна
ул. "Хр. Смирненски" 3,
ВМ болница, ет. 2, каб. 25

Понеделник, Сряда и Петък: 07:30 - 13:30 

Monday, Wednesday, Friday 7:30 am-1:30 pm

Вторник и Четвъртък: 07:30 - 17:00

Tuesday and Thursday 7:30 am- 5:30 pm

Манипулационна :

Register and manipulation office :

гр. Варна,
ул. "Брегалница" 4,

0878 / 220 490

Понеделник - Петък: 07:00 - 17:30

Monday-Friday 7:00 am- 5:30 pm

Събота/Неделя: 7:30 - 12:30

Saturday/Sunday 7:30 am - 12:30 pm

Манипулационна:

Register and manipulation office:

гр. Варна
ул. "Никола Вапцаров " 5

Търговски център Чайка

Понеделник - Петък: 08:00 - 17:00

Monday-Friday 8:00 am-5:00 pm

Събота /Неделя : почивни дни

Последвайте ни

Untitled