Централна лаборатория
052 / 647 337

Изберете език:

Уважаеми пациенти,

всички пациенти със симптоматика на корона вирусна инфекция, контактни, пациенти за сертификати за пътуване, пациенти след периода на карантина може да се изследват на регистратурата ни на ул.Брегалница 4 . Материали се взимат от 7:00- 17:30 ч. Събота от 7:30- 11:30 ч.

 

Там може да заявите :

- PCR SARS-CoV-2 от носогърлен секрет

- PCR SARS-CoV- 2 + Influenza A+Influenza B от носогърлен секрет

- Антигенен тест  SARS-CoV-2 от носогърлен секрет

- Антигенен тест  SARS-CoV- 2 + Influenza A+Influenza B от носогърлен секрет

- Антигенен тест за Influenza A+Influenza B от носогърлен секрет

- Кръвни тестове за прекарана инфекция ( минимум 20 дни след вероятна инфекция) за антитела Ig M+ IgG на различни производители 

- Бърз тест от кръв на плочка 

 Сертификати за пътуване се издават САМО при отрицателен PCR. Не се издават сертификати на база антигенен тест !

Антигенен тест е показателен САМО при разгърната симптоматика( налични от поне 24-48 ч  гърлобол, температура, суха кашлица, главоболие ).

Молим Ви, да съобщавате на лаборантите при прекарани операции на носа и  чести кръвотечения.

Екипът на лабораторията прави всичко възможно да обслужи всички желаещи и да издава резултати своевременно в деня на пробовземането .

Благодарим на всички за  търпеливото изчакване и спазването на противоепидемичните мерки !

Бъдете здрави !

 

Уважаеми пациенти,

Изследването за SARS-CoV-2 (Covid-19) се извършва приоритетно на ул.Брегалница 4  (на 20 м от регистратурата ни в МЦ Хелиос). 

Работно време : всеки ден от 7:00 ч - 17:00. Събота 7:30 - 11:30ч.

Резултатите излизат в рамките на деня  на сайта ни : Резултати

Молим всички желаещи да носят маски, да спазват дистанция  и търпеливо да изчакат реда си.

Издаваме сертификат на английски, безплатен при заявяване на регистратура.

Налични PCR тестове в Лаборекспрес 2000 :

-   Стандартен PCR тест

-   Експресен PCR тест

-   Комбиниран PCR Covid-19/Influenza A and B

Други тестове :

Бърз тест от носен секрет

Кръвен тест за антитела Roche

Кръвен тест за антитела Abbott

Ние от Лаборекспрес 2000 правим всичко възможно да Ви осигурим надеждна и качествена диагностика във Варна. Всички тестове се изработват на място, не се транспортират, за да намалим рисковете от невалидни резултати и да ги получите своевременно.

 

Уважаеми пациенти,

Лаборекспрес е одобрен по европейска програма за регионално развитие раздел оперативна програма: Иновации и конкурентноспособност

Проект  BG16RFOP002-2.073-3530-C01, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Untitled

 

Уважаеми пациенти,

СМДЛ Лаборекспрес 2000 Ви уведомява, че е в списъка на лицензираните от МЗ лаборатории за диагностика на SARS-CoV-2 .

В лабораторията са налични всички изследвания за заболяването - PCR SARS-CoV-изследване за антитела 30 минутен антигенен тест от носогърлен секрет.

Регистратурата работеща приоритетно с пациенти за тези изследвания се намира на ул.Брегалница 4. Работно време от 7:00-14:00 ч. 

Резултатите излизат в рамките на деня според периода на приемане на пробите. 

При желание за спешни тестове, попитайте на място на регистратурата !

Всеки пациент е длъжен да попълни лично информирано съгласие.При необходимост от сертификат за други страни, лабораторията издава такъв  след изработване на изследването. Сертификатите са  на български и английски език . Сертификати не се изпращат по поща, куриер, социални мрежи !

Към наредбата

Уважаеми пациенти,

От 15/07/2020 г в Лаборекспрес 2000 PCR тестове за диагностика на SARS-CoV-2  ще бъдат изработвани в рамките на деня на цена 95 лв.Към теста за повече информация.

Екипът на лабораторията ще  прави всичко възможно пациентите да получават своевременно резултати като ще се съблюдава реда на постъпване на материала в лабораторията. За проби постъпили след 14:00 ч, информация за срока на изработване  ще получавате при регистриране.

Регистратурата работеща приоритетно с пациенти за Covid-19 продължава да бъде ул.Брегалница 4. При желание от страна на пациентите могат да бъдат заявени всякакви други изследвания предлагани от Лаборекспрес 2000.

При желание от Ваша страна за услугата Експресен PCR SARS-CoV-2,  попитайте на регистратура за времето на издаване на резултата.

 

Подкатегории

Нашите лаборатории

Централна лаборатория:

Central register and manipulation office :

9000 Варна,
ул. "Ген. Столипин" 18

Понеделник - Петък: 07:30 - 18:00

Monday-Friday 7:30 am- 6:00 pm

Събота: 08:00 - 12:00

Saturday 8:00 am- 12 pm

052 / 647 337

Микробиология и манипулационна:

Register microbiology and manipulation office :

гр. Варна,
ул. "Илинден" 1
МК Хелиос, ет. 1, каб. 1

Понеделник - Петък: 07:30 - 18:00

Monday-Friday 7:00 am- 6:00 pm

Събота: 08:00 - 12:00

Saturday 8:00 am - 12 :00 pm

052 / 647 227

Манипулационна:

гр. Варна,
кв. "Аспарухово",
ул. "Кирил и Методий" 53

Понеделник - Петък: 07:30 - 17:30

Monday-Friday 7:30 am- 5:30 pm

052 / 373 353

Манипулационна:

Register and manipulation office:

гр. Варна
ул. "Хр. Смирненски" 3,
ВМ болница, ет. 2, каб. 25

Понеделник, Сряда и Петък: 07:30 - 13:30 

Monday, Wednesday, Friday 7:30 am-1:30 pm

Вторник и Четвъртък: 07:30 - 17:00

Tuesday and Thursday 7:30 am- 5:30 pm

Манипулационна :

Register and manipulation office :

гр. Варна,
ул. "Брегалница" 4,

0878 / 220 490

Понеделник - Петък: 07:00 - 17:30

Monday-Friday 7:00 am- 5:30 pm

Събота/Неделя: 7:30 - 12:30

Saturday/Sunday 7:30 am - 12:30 pm

Манипулационна:

Register and manipulation office:

гр. Варна
ул. "Никола Вапцаров " 5

Търговски център Чайка

Понеделник - Петък: 08:00 - 17:00

Monday-Friday 8:00 am-5:00 pm

Събота /Неделя : почивни дни

Последвайте ни

Untitled