Резултати Online

За да получите Вашия резултат, трябва да имате талон за получаване на резултат, даден Ви при посещението Ви в СМДЛ ЛаборЕкспрес 2000. На този талон има написани Потребител ID и парола. Въведете ги за влизане в системата LaborExpres Online и следвайте инструкциите.

За да проверите вашите резултати натиснете ТУК.