Online results

За да получите Вашия резултат, трябва да имате талон за получаване на резултат, даден Ви при посещението Ви в СМДЛ ЛаборЕкспрес 2000. На този талон има написани Потребител ID и парола. Въведете ги за влизане в системата LaborExpres Online и следвайте инструкциите.

To check your results, click HERE.