Централна лаборатория
052 / 647 337

62.70 лв

Обща информация:

Тестът представлява олигохромотографски тест за качествена детекция на ДНК на L.pneumоphila в клинични проби. Базира на амплификация (намножаване) на специфични генни фрагменти от генома на причинителя. Използва се двойнохибиридизиращ метод, който значително повишава специфичността на теста.

Пробовземане:


Назофарингеален секрет(от лекар-специалист), храчка, индуцирана храчка, плеврална течност или бронхо-алвеоларен лаваж.
Задължително е пробите максимално бързо да бъдат транспортирани и доставени за изследване в лабораторията за анализ.

Ключови думи:

 Legionella pneumophila - DNA (ДНК)

Нашите лаборатории

Централна лаборатория:

9000 Варна,
ул. "Ген. Столипин" 18

Понеделник - Петък:
07:30 - 18:30
Събота: 08:00 - 12:00

052 / 647 337

Микробиология и манипулационна:

гр. Варна,
ул. "Илинден" 1
МК Хелиос, ет. 1, каб. 1

Понеделник - Петък:
07:30 - 18:30
Събота: 08:00 - 12:00

052 / 647 227

Манипулационна:

гр. Варна,
кв. "Аспарухово",
ул. "Кирил и Методий" 53

Понеделник - Петък:
07:30 - 18:30

052 / 373 353

Манипулационна:

гр. Варна,
ул. "Хр. Смирненски" 3,
ВМ болница, ет. 2, каб. 25

Понеделник - Петък:
07:30 - 18:30

Манипулационна за КОВИД19:

гр. Варна,
ул. "Брегалница" 4,

Понеделник - Петък:
07:00 - 17:30
Събота - Неделя:
8:00 - 16:00

0878 / 220 490

Последвайте ни

Untitled