Централна лаборатория
052 / 647 337

49.00 лв

Обща информация:


Утвърден имунологичен маркер в диагнозата на захарен диабет наред с антиинсулиновите антитела (IAA) , антитела към 65кД изоформата на декарбоксилазата на глутаминовата киселина(GAD 65) и Антителата към цинков транспортер 8 (Zn T8).
Атоантителата срещу бета-клетките на Лангерханс (така наречените автоантигени ) се появяват преди клиничната изява на диабет. В детска възраст имат висока концентрация и са предиктор за риска от заболяване диабет тип 1. Препоръчва се определянето им при диагностика и назначаване на инсулиново лечение. Наличието може да говори за бърза прогресия.
Около 10-15% от пациентите, диагностицирани като “типичен” Тип 2 ЗД, имат LADA(латентен автоимунен диабет при възрастни). Нарушената глюкозна хомеостаза при тях може да се изяви без сериозни клинични симптоми, при пациенти с различно телесно тегло (затлъстяването не изключва по правило наличието на автоимунен инсулинит) и със запазена бета-клетъчна резерва (уловими нива на С-пептид в плазмата).
Без провеждането на серологични тестове за откриване на автоимунни маркери, LADA некоректно се класифицира като “типичен” по-ранно изявен Тип 2 диабет (с преобладаващ инсулинов секреторен дефект без/или с минимална инсулинова резистентност).


В резултат на това, въпреки трайния лош гликемичен контрол, лечението с екзогенен инсулин ненужно се протака с месеци или дори с години, което неоправдано повишава риска на пациентите с LADA от микро- и макроваскуларни усложнения.
Концепцията, че Тип 1 ЗД e заболяване само на детството и юношеството е некоректна. Тип 1 диабет може да се появи на всяка възраст !


Определянето на автоантителата е препоръчително в случаите :

 

  • Диагностика на диабет тип 1 в детско-юношеска възраст
  • При съмнение за автоимунен диабет в случаите на диабет тип 2 в зряла възраст(LADA)
  • Лица с бързо развиваща се инсулинова резистентност
  • Някои случаи на гестационен диабет
  • Оценка на риска за диабет при фамилно обременени пациенти

Пробовземане:

Венозна кръв

Ключови думи:

Инсулином 2-асоциирани автоантитела (ICA-islet-cell-ab; anti IA-2), антитела към тирозин-фосфатазата (IA-2Ab)

Нашите лаборатории

Централна лаборатория:

9000 Варна,
ул. "Ген. Столипин" 18

Понеделник - Петък:
07:30 - 18:30
Събота: 08:00 - 12:00

052 / 647 337

Микробиология и манипулационна:

гр. Варна,
ул. "Илинден" 1
МК Хелиос, ет. 1, каб. 1

Понеделник - Петък:
07:30 - 18:30
Събота: 08:00 - 12:00

052 / 647 227

Манипулационна:

гр. Варна,
кв. "Аспарухово",
ул. "Кирил и Методий" 53

Понеделник - Петък:
07:30 - 18:30

052 / 373 353

Манипулационна:

гр. Варна,
ул. "Хр. Смирненски" 3,
ВМ болница, ет. 2, каб. 25

Понеделник - Петък:
07:30 - 18:30

Манипулационна за КОВИД19:

гр. Варна,
ул. "Брегалница" 4,

Понеделник - Петък:
07:00 - 17:30
Събота - Неделя:
8:00 - 16:00

0878 / 220 490

Последвайте ни

Untitled