Централна лаборатория
052 / 647 337

Изберете език:

2.50 лв

Обща информация:

 • Урина – ОХИ
 • Урина pH (Urine)
 • Урина - Относително тегло ( Specific gravity )
 • Урина - Белтък (Protein)
 • Урина - Глюкоза ( Glucose )
 • Урина - Еритроцити,Хемоглобин (Erythrocytes, Hgb.)
 • Урина - Левкоцити ( Leukocytes )
 • Урина - Билирубин ( Bilirubin )
 • Урина - Уробилиноген ( Urobilinogen )
 • Урина - Нитрити ( Nitrite )
 • Урина - Кетони ( Ketones )
 • Седимент - Левкоцити ( Sediment WBCs )
 • Седимент - Еритроцити ( Sediment RBCs )
 • Седимент - Плоски епителни клетки ( SQECs )
 • Седим.- Кристали пикочна киселина (Crystаls uric acid)
 • Седимент - Кристали Са оксалати ( Ca oxalates )
 • Седимент - Кристали уратни ( Amorphous urates )
 • Седимент - Бактерии ( Bacteria )
 • Седимент - други наблюдавани ( Other observed)

В резултата на уринен седимент се изписват само наличните в пробата на пациента компоненти.

Пробовземане:

Урина


Ключови думи:

Урина, pH, белтък, глюкоза, еритроцити, левкоцити, билирубин, нитрити, кетони, седимент 

Нашите лаборатории

Последвайте ни